IT adoptie & productiviteit

Voor een geslaagde adoptie van nieuwe technologie is het noodzakelijk om de gebruikers hierbij op een efficiënte manier te begeleiden. Het is voor veel bedrijven moeilijk om medewerkers voor enkele dagen vrij te plannen voor een klassikale training. Om deze reden heeft Ictivity het “IT Adoptie & Productiviteit programma” ontwikkeld wat is gebaseerd op informeel leren tijdens het werk.

Het grootste deel van het leren doen we op de werkplek. Hierbij maken we gebruik van online leermethodes en floorwalkers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers geen dagen op training hoeven, maar continue leren tijdens hun werkzaamheden. Het IT Adoptie & Productiviteit programma begeleidt de medewerkers met de juist leermiddelen om optimaal te leren en presteren.

IT Adoptie programma
Tijdens de overstap naar de nieuwe werkplek krijgen de gebruikers korte interactieve presentatie sessies zodat iedereen een vliegende start kan maken. Tevens is er een floorwalker op locatie aanwezig die medewerkers op de nieuwe werkplek ondersteund met al hun vragen. Het online leerportaal is een krachtige zoekfunctie binnen een bibliotheek van korte instructie video’s. Zo vind je op ieder moment een duidelijk antwoord op al je vragen. Medewerkers leren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden zelfstandig op momenten dat ze een vraag hebben.

In 5 stappen naar een digivaardige en productieve medewerker

In 5 stappen zorgen we ervoor dat de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van medewerkers wordt verbeterd. Een digivaardige medewerker is een tevreden medewerker die veilig en efficiënt met IT middelen omgaat en bijdraagt aan verbetering van de productiviteit.

 1. Online Intake & Kennismeting

  We starten met een kennismeting door middel van een online intake. Dit geeft ons inzicht hoe de gebruikers omgaan met IT middelen en op welk niveau.

 2. Persoonlijk leerplan

  Per gebruiker stellen we een persoonlijk leerplan samen. Daarbij is het uitgangspunt dat de medewerker alleen datgene leert waar kennis ontbreekt en wat aansluit bij de werkzaamheden.

 3. Bijscholing op maat

  Met Individueel Begeleid Leren bieden we een combinatie van online leren en korte in-company trainingen. Continue leren tijdens de eigen werkzaamheden.

 4. Resultaatmeting

  In deze stap meten we opnieuw de vaardigheden van de medewerker volgens de Europese standaard ECDL.

 5. Advies & nazorg

  Met de inzet van Edu-games zorgen we voor het efficiënt bijscholen van je medewerkers. Hiermee borgen we de aangeleerde vaardigheden en zorgen we ervoor dat medewerkers de snelle ICT veranderingen kunnen blijven bijbenen.

Verhogen IT Productiviteit

Onderwerpen als slimmer samenwerken en communiceren zijn belangrijk bij het verbeteren van digitale vaardigheden en productiviteit. Met een persoonlijke kennismeting afgestemd op de functie van de medewerker wordt in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden ontbreken om optimaal productief te presteren. Medewerkers worden zo gestimuleerd om gericht te leren; alleen dat wat ontbreekt en noodzakelijk is om hun productiviteit te verhogen. Het programma wordt afgesloten met een resultaatmeting op de werkplek volgens de standaard van het Europees Computer Rijbewijs.

Wat levert het op

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers tot 8% werktijd verspillen door gebrekkige digitale vaardigheden en hierbij de helpdesk extra belasten. Medewerkers die achterblijven op het gebied van nieuwe IT kennis en vaardigheden hebben meer kans op burn-outklachten. Het Adoptie & Productiviteit programma zorgt ervoor dat de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van medewerkers worden verbeterd. Een digivaardig medewerker is een tevreden medewerker die efficiënt met IT middelen omgaat en bijdraagt aan verbetering van de productiviteit. We zorgen voor een succesvolle ontmoeting tussen IT technologie en beleving.

Plezierig opleidingstraject dat het inzicht van onze medewerkers in de mogelijkheden van ICT heeft vergroot en heeft geleid tot een betere benutting van de nieuwe werkpleksoftware.

Alinda Baggen, Gemeente Nuth
Martijn Coolen - adviseur IT en ICT training
Meer weten?

Martijn Coolen, Account Manager Ictivity Training

Stuur een e-mail 088-4284848