Managed Services

IT uitbesteden kan op verschillende manieren. Je kunt je huidige IT-omgeving ‘as is’ aan ons uitbesteden. Nog een stap verder ga je als je niet alleen de IT-ondersteuning van je huidige processen optimaliseert, maar wanneer je samen met Ictivity kijkt naar mogelijkheden om IT nog beter in te zetten om je bedrijfsdoelstellingen te halen.

Meer informatie

IT uitbesteden

Wil jouw organisatie zich meer kunnen focussen op haar kernactiviteiten en bedrijfsprocessen? Zijn er binnen je organisatie mogelijkheden om de ICT kosten te verlagen? Dient ICT 24×7 bereikbaar en beschikbaar te zijn? Of heb je regelmatig te maken met IT-storingen en wil je de continuïteit vergroten? We zijn in staat om voor alle managed services scenario’s een ontwerp maken, met heldere uitleg van de consequenties van bepaalde keuzes.

IT-ondersteuning

Het uitbesteden van IT kan op verschillende manieren. Je kunt je huidige IT-omgeving ‘as is’ aan ons uitbesteden. Maar in dat geval maak je geen gebruik van de mogelijkheden om op basis van onze best practices je omgeving te optimaliseren. Nog een stap verder ga je als je niet alleen de IT-ondersteuning van je huidige processen optimaliseert, maar wanneer je samen met Ictivity kijkt naar mogelijkheden om IT nog beter in te zetten om je bedrijfsdoelstellingen te halen. In dat geval denken wij ook mee over innovatie. We ontwikkelen samen met jou een roadmap voor de digitale transformatie van jouw organisatie.

Datacenters

Voor welke variant je ook kiest, jouw organisatie staat altijd centraal. Heb jij een eigen datacenter dat nog niet is afgeschreven, dan bieden we onze dienstverlening bij jou op locatie aan als managed service. En wil je graag je diensten onderbrengen in de cloud, dan heb je de keus of je dat in de Nederlandse datacenters van Ictivity doet, of dat je kiest voor de public cloud.

Een combinatie

Een combinatie van verschillende diensten is natuurlijk ook mogelijk. Wij kunnen voor alle scenario’s een prijsopgave maken, met heldere uitleg van de consequenties van bepaalde keuzes. Zo kun je een goede afweging maken tussen kosten en flexibiliteit.

Verhoog de betrouwbaarheid en verlaag kosten

Meer doen in minder tijd?
We helpen je met structurele verbeteringen die je IT-processen naar een hoger niveau brengen.

Wel of niet uitbesteden?

We helpen je graag verder in deze keuze.

Afspraak maken

Veelgestelde vragen

Managed Services zijn diensten die zijn uitbesteed aan een organisatie zoals Ictivity. Doordat de IT-werkzaamheden zijn uitbesteed is er optimale flexibiliteit bij het nastreven van eigen organisatiedoelen. Tevens zijn managed diensten wendbaar zodat ze meebewegen met de omvang van een organisatie.

Managed Services uitbesteden zorgt ervoor dat je als organisatie meer kunt doen in minder tijdsbestek. Met structurele verbeteringen kun je als organisatie je IT-processen efficiënter inrichten en automatiseren. Ictivity kijkt vanuit haar continu adoptie en productiviteitsprogramma samen naar mogelijkheden om IT nog beter in te zetten om zo je bedrijfsdoelstellingen te halen.

Vanuit een gebruikersbenadering bestaan IT voorzieningen in hoofdlijnen uit vijf deelgebieden; netwerk, vaste en mobiele apparaten, online omgevingen, remote werkplekken en server & toepassingen. Op alle gebieden heeft Ictivity ruime expertise en een bijhorend managed dienstenportfolio. Tevens biedt Ictivity de mogelijkheid voor servicecenter activiteiten zoals eerstelijns helpdesk en ondersteuning op locatie.

Een combinatie van diensten is zeker mogelijk. Op basis van de behoeften van de organisatie werken we samen aan een langdurig partnership betreffende uitbesteding van IT. Fasering en het meenemen van de organisatie in deze verandering zien wij als belangrijk aandachtspunt. Samenwerking en het opzetten van een regie-organisatie zijn hierbij essentiële onderwerpen.

Organisaties die kiezen voor het uitbesteden van IT vergeten soms het belang van een regie-organisatie. De verbinding tussen de eigen organisatie en IT dienstverlener is cruciaal voor het succes van dienstverlening. Ictivity ondersteunt regievoering via de Klant Succes Manager maar vereist ook meerdere gesprekspartners vanuit de eigen organisatie.

Bij uitbestedingsvraagstukken hanteert Ictivity een eigen ontwikkeld stappenplan, we noemen dit ook wel het UBC assessment. Het resultaat van dit assessment is een IT Roadmap op basis van strategische IT uitgangspunten, persona & werkstijlen, een inventarisatie van informatiesystemen en het securitybeleid

IT uitbesteden? Zorg voor een zachte landing.

Whitepaper sticky form 190 x 260 v2


* Om je te kunnen e-mailen hebben we een opt-in van je nodig. Lees onze privacy statement hier.