IT Security

Informatiebeveiliging

Data behoort misschien wel tot het meest waardevolle bezit van jouw organisatie. Dat bezit wil je goed beschermen middels afdoende beveiliging.

Meer informatie Contact

Jouw data optimaal beveiligd

Data behoort misschien wel tot het meest waardevolle bezit van jouw organisatie. Dat bezit wil je goed beschermen middels afdoende beveiliging. Want als klantgegevens, offertes, tekeningen, transacties, personeelsdossiers of andere gegevens op straat belanden, kan dat operationele problemen, reputatieschade en zelfs boetes tot gevolg hebben. Ictivity zorgt voor het minimaliseren van deze risco’s en het beveiligen van jouw IT-omgeving. Wij hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die naar alle aspecten van IT security kijkt.

Bewuste gebruikers

De mens is het meest kwetsbare onderdeel als het gaat om informatiebeveiliging. Wij hebben een methodiek ontwikkeld die leid tot het juiste veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Zo voorkom je hacks, social engineering, datalekken en andere veiligheidsincidenten.

Een effectieve security-organisatie

Een veilige omgeving begint met de juiste afspraken en goed doordachte processen. Ontdek hoe je voor netwerk- en databeveiliging op ISO-niveau zorgt door security-maatregelen effectief in jouw organisatie te beleggen. Uiteraard voldoet onze eigen beveiliging ook aan de ISO27001 en NEN7510 norm.

Een waterdicht ICT landschap

Een hacker heeft al genoeg aan één zwakke plek. Dat stelt jou voor de permanente uitdaging om alle mogelijke datalekken te vinden en te dichten. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Ictivity test hoe veilig jouw IT-omgeving is en legt alle zwakke plekken bloot. Vervolgens helpen onze security-experts je bij het aanpakken van eventuele problemen.

Aangescherpte privacy en security wetgeving

De nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy, de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming), stelt sinds mei 2018 hogere eisen aan organisaties als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. We helpen je met het opstellen van een plan van aanpak en de juiste maatregelen te treffen op zowel technisch als organisatorisch vlak.

Een IT Security Quickscan helpt je op weg

Is je data veilig? Ken je de zwakke plekken in jouw systemen? En weet je welke stappen je moet zetten om acute gaten te dichten en data ook op de lange termijn optimaal te beschermen? Onze IT Security Quickscan helpt je op weg. Aan de hand van onze quickscan krijg je direct een helder beeld van jouw IT-security. De scan en de bijbehorende workshop geven je bovendien tal van concrete handvatten om de veiligheid van jouw IT-landschap te verbeteren.

 1. 1

  IT Security beleid

  In hoeverre aandacht is besteed aan de beleidsmatige kant van IT Security? Is er beleid gedefinieerd, is het beleid gebaseerd op een risicoanalyse en compliancy? Hoe is het beleid vastgelegd?

 2. 2

  Organisatie/medewerkers

  In hoeverre zijn medewerkers zich bewust van IT security, hebben ze voldoende kennis (training) en hoe is (beheer van) IT security belegd in de organisatie?

 3. 3

  Netwerk infrastructuur

  Zijn adequate technische beveiligingsmaatregelen genomen op netwerkgebied en in hoeverre zijn deze maatregelen gebaseerd op het IT beleid?

 4. 4

  Server/werkplekomgeving

  Zijn adequate technische beveiligingsmaatregelen genomen op het gebied van de serveromgeving en de werkplekken en in hoeverre zijn deze maatregelen gebaseerd op het IT beleid?

 5. 5

  Security Workshop

  Aan het einde van de quickscan vindt een workshop plaats waarbij de ingevulde vragenlijsten de belangrijkste input is. De resultaten van de workshop en de vragenlijsten vormen de basis voor een pragmatisch advies.

Cybersecurity Assessment: de eerste stap in cyberbestendigheid

Cybercriminelen ontwikkelen en voeren hun aanvallen in een alarmerend tempo uit. Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer jouw organisatie te maken krijgt met een beveiligingsbreuk. In deze whitepaper lees je hoe een Cybersecurity Assessment (CSAT) je kan helpen om gestructureerd en gedetailleerd inzicht te krijgen in de mate van volwassenheid van je cybersecurity op alle relevante elementen.

Download rapport

Kennis & insights IT Security

Reno van der Looij - IT & ICT advies
Vraag een gratis Security adviesgesprek aan!

Reno van der Looij

Stuur een e-mail 088-4284848

Veelgestelde vragen

IT Security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers.

Cyber Security omvat alle maatregelen (techniek, mens en organisatie) om illegale digitale activiteiten tegen te gaan, te signaleren en om de schade ervan te beperken. IT security maakt onderdeel uit van Cyber Security.

EDR maakt gebruik van de meest geavanceerde analyse- en machine learning-technologieën om je organisatie te beschermen tegen geavanceerde cyberbedreigingen en -inbreuken. EDR gaat daarmee een stap verder dan anti-malware oplossingen.

Een risico op IT Security gebied is dat een kwaadwillende het netwerk binnendringt. Gevolgen kunnen zeer verstrekkend zijn, tot aan het volledig stilvallen bij de bedrijfsvoering.

Mitigerende maatregelen kunnen per organisatie verschillen. Vaak worden de uitgangspunten in IT Security beleid vastgelegd en spelen wet- en regelgeving een dwingende rol. Deze 2 zaken zijn het startpunt voor de verder detaillering aan de invulling van IT Security.

Het eenmalig inrichten van een goede IT beveiliging volstaat niet. Cyber- en IT Security is een continu proces, waarbij over de assen van techniek, mens en organisatie de mitigerende maatregelen aangepast worden aan de bedreigingen van buitenaf. De complexiteit en veranderend landschap aan bedreigingen en mogelijkheden om je daar tegen te wapenen, vereist daarom ook vaak inhuur van externe expertise.

Het belang van de juiste IT Security maatregelen is zeer groot en de variaties aan bedreigingen nemen toe. Het niet afdoende organiseren van IT Security kan verstrekkende gevolgen hebben, tot bijvoorbeeld het stilvallen van de complete bedrijfsvoering na een hack.

Zo vertaal je een Zero Trust beleid in een aantoonbaar veilige IT-omgeving

Whitepaper Aantoonbaar veilig


* Om je te kunnen e-mailen hebben we een opt-in van je nodig. Lees onze privacy statement hier.