Digitale werkplek

Vandaag de dag hebben mensen thuis vaak een ICT-omgeving die gebruiksvriendelijker is dan op kantoor. Via een app is facebooken op je smartphone net zo makkelijk als op een laptop of desktop. Waarom kunnen de meeste werknemers dan hooguit hun zakelijke mail lezen op hun mobiele telefoon? Waarom is het niet mogelijk veel meer applicaties te ontsluiten op een smartphone of tablet? Organisaties zijn snel geneigd te zeggen: omdat dat duur en onveilig is en bovendien het kleine scherm van een telefoon zich niet leent voor complexere applicaties.

Ictivity heeft een flexibele digitale werkplek ontwikkeld die gebruiksvriendelijk én veilig is en bovendien kosten bespaart. Omnia Workspace maakt een gefaseerde overgang mogelijk van een traditionele ICT-omgeving bestaande uit legacy-systemen naar een moderne omgeving bestaande uit functionaliteit die als dienst wordt afgenomen. Een overgang die financieel aantrekkelijk is en die organisaties in staat stelt om op korte termijn kosten te besparen en op lange termijn legacy-systemen volledig uit te faseren.

Omnia Workspace is volledig ontwikkeld vanuit de wensen van de gebruiker. Omnia staat voor eenvoud, toegankelijkheid en optimaal gebruiksgemak. Kies voor een werkplek die uw medewerkers faciliteert zodat ze meer bereiken, optimaal kunnen samenwerken en u de ruimte krijgt om te innoveren.

Omnia Workspace

  • gepersonaliseerde digitale werkplek toegankelijk met maar één keer inloggen (single sign-on)
  • alle medewerkers, ook die in de buitendienst, kunnen vanuit één omgeving bij al hun informatie
  • informatie wordt naar de gebruiker toe gebracht in een persoonlijk dashboard, afgestemd op zijn rol
  • taakgerichte apps maken het werk efficienter
  • je bespaart licentiekosten en maakt het makkelijker voor de gebruiker
  • Omnia is veilig, er blijft geen data achter op het apparaat
  • het beheer is volledig geregeld
Ontdek Omnia

IT Adoptie & Productiviteitsprogramma

Voor een geslaagde adoptie van de nieuwe Omnia Workspace is het noodzakelijk om de gebruikers hierbij op een goede manier te begeleiden. Het IT Adoptie & Productiviteit programma is gebaseerd op informeel leren op de werkplek. Hierbij maken we gebruik van een handige ‘Klik & Weet’ functie en floorwalkers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers geen dagen op training hoeven maar continue leren tijdens hun eigen werkzaamheden.

Lees meer
De businesscase voor een werkplek op maat

Een flexibele werkplek voor elk type gebruiker

Download whitepaper
Reno van der Looij - IT & ICT advies zorg
Meer weten over Omnia?

Reno van der Looij, Segment Manager

Stuur een e-mail 088-4284848