IT adoptie & productiviteit

Organisaties digitaliseren in hoog tempo. Dat betekent dat hun succes in toenemende mate wordt bepaald door de digivaardigheden van medewerkers. In de praktijk blijkt dat veel werknemers minder digitaal vaardig zijn dan hun werkgevers denken. De mens is een vaak onderschatte factor in de digitale transformatie. Voor een geslaagde adoptie van nieuwe technologie is het noodzakelijk om de gebruikers op een efficiënte manier te begeleiden. Of het nu gaat om een overstap naar Microsoft Office 365, de introductie van tablets of het invoeren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Om deze reden heeft Ictivity het “IT Adoptie & Productiviteit programma” ontwikkeld dat zorgt voor een zachte landing van nieuwe technologie in uw organisatie.

5 stappen aanpak
Door middel van een 5 stappen aanpak vergroten we de digitale vaardigheden en het IT securitybewustzijn van je medewerkers. Een belangrijk deel van het adoptieprogramma is gebaseerd op informeel leren op de werkplek. Hierbij maken we gebruik van online leermethodes en floorwalkers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers geen dagen op training hoeven, maar continue leren tijdens hun werkzaamheden. Het IT Adoptie & Productiviteit programma begeleidt de medewerkers met de juist leermiddelen om optimaal te leren en presteren.

Hogere adoptie betekent sneller veranderen
Medewerkers die digivaardig en digiveilig werken en die weten hoe zij het maximale rendement halen uit IT, zijn sneller enthousiast over toekomstige veranderingen. Een doelgericht adoptie- en productiviteitsprogramma zorgt dan ook voor een mentaliteitsverandering op de werkvloer: in plaats van een afwachtende houding creëren we juist een open en enthousiaste houding ten aanzien van IT en technologische ontwikkelingen.

IT Adoptie programma
Tijdens de overstap naar de nieuwe werkplek krijgen de gebruikers korte interactieve presentatie sessies zodat iedereen een vliegende start kan maken. Een floorwalker ondersteunt medewerkers op locatie met al hun vragen over de nieuwe werplek. Een online leerportaal biedt een bibliotheek met korte instructie video’s. Zo vinden medewerkers zelfstandig direct een duidelijk antwoord op de momenten dat ze tegen vragen aanlopen.

Verhogen IT Productiviteit

Onderwerpen als slimmer samenwerken en communiceren zijn belangrijk bij het verbeteren van digitale vaardigheden en productiviteit. Met een persoonlijke kennismeting afgestemd op de functie van de medewerker wordt in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden ontbreken om optimaal productief te presteren. Medewerkers worden zo gestimuleerd om gericht te leren; alleen dat wat ontbreekt en noodzakelijk is om hun productiviteit te verhogen. Het programma wordt afgesloten met een resultaatmeting op de werkplek volgens de standaard van het Europees Computer Rijbewijs (ECDL).

Wat levert het op

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers tot 8% werktijd verspillen door gebrekkige digitale vaardigheden en hierbij de helpdesk extra belasten. Medewerkers die achterblijven op het gebied van nieuwe IT kennis en vaardigheden hebben meer kans op burn-outklachten. Het Adoptie & Productiviteit programma zorgt ervoor dat de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van medewerkers worden verbeterd. Een digivaardig medewerker is een tevreden medewerker die efficiënt met IT middelen omgaat en bijdraagt aan verbetering van de productiviteit. We zorgen voor een succesvolle ontmoeting tussen IT technologie en beleving.

In 5 stappen naar een digivaardige en productieve medewerker

Door middel van een 5 stappen aanpak vergroten we de digitale vaardigheden en het IT securitybewustzijn van je medewerkers. Een digivaardige medewerker betekent een tevreden medewerker die veilig en efficiënt met IT middelen omgaat en bijdraagt aan verbetering van de productiviteit.

 1. 1

  Online Intake & Kennismeting

  We starten met een kennismeting door middel van een online intake. Dit geeft ons inzicht hoe de gebruikers omgaan met IT middelen en op welk niveau.

 2. 2

  Persoonlijk leerplan

  Per gebruiker stellen we een persoonlijk leerplan samen. Daarbij is het uitgangspunt dat de medewerker alleen datgene leert waar kennis ontbreekt en wat aansluit bij de werkzaamheden.

 3. 3

  Bijscholing op maat

  Met Individueel Begeleid Leren bieden we een combinatie van online leren en korte in-company trainingen. Continue leren tijdens de eigen werkzaamheden.

 4. 4

  Resultaatmeting

  In deze stap meten we opnieuw de vaardigheden van de medewerker volgens de Europese standaard ECDL.

 5. 5

  Advies & nazorg

  Met de inzet van Edu-games zorgen we voor het efficiënt bijscholen van je medewerkers. Hiermee borgen we de aangeleerde vaardigheden en zorgen we ervoor dat medewerkers de snelle ICT veranderingen kunnen blijven bijbenen.

Spring Kinderopvang soepel over naar Office 365

Na de overstap naar Office 365 werken de medewerkers van Spring Kinderopvang sneller dan ooit. Ook mobiel. Nu staat de organisatie voor de uitdaging om haar 850 medewerkers met de nieuwe programmatuur vertrouwd te maken. Dankzij het Office 365 Adoptie- en Productiviteit Programma van Ictivity maakt elke gebruiker een zachte landing met de nieuwe Office 365 omgeving.

Bekijk case

"Plezierig opleidingstraject dat het inzicht van onze medewerkers in de mogelijkheden van ICT heeft vergroot en heeft geleid tot een betere benutting van de nieuwe werkpleksoftware."

Alinda Baggen, Gemeente Nuth
Martijn Coolen - ICT trainingen
Meer weten?

Martijn Coolen, Account Manager Ictivity Training

Stuur een e-mail 088-4284848