ICT begint altijd bij de gebruiker.

User Based Computing is voor ons veel meer dan een hippe term. Het staat voor de manier waarop wij naar de functie van ICT binnen de werkomgeving kijken en is de rode draad in onze dienstverlening.

Meer informatie Bekijk video

 

 

 

Gemeente Eersel zet standaard voor datagedreven besturen

Veel overheden zetten zich in om processen te digitaliseren. Ze werken steeds vaker papierloos en behalen een hogere efficiency met behulp van software. Voor gemeente Eersel is dit echter nog niet genoeg. Reden om Jeroen Weekers het hemd van het lijf te vragen.

Bekijk interview

Drie vragen aan Marc Rijnders, Hotel Okura Amsterdam

In de hotelbranche wordt steeds meer gebruikgemaakt van IT om processen te automatiseren en optimaliseren. Hotel Okura Amsterdam is daar dan ook een mooi voorbeeld van. Onder leiding van Marc Rijnders zorgt het IT-team ervoor dat de hotelgast niets tekort komt, mede dankzij digitalisering. Wij stelden hem een drietal vragen.

Bekijk interview

Laatste blog & nieuws

Scan gratis je website op kwetsbaarheden
Whitepaper Digital Workspace

De businesscase voor een werkplek op maat

Download

Onze opdrachtgevers

Ictivity heeft als IT-dienstverlener al 20 jaar ervaring in het gebruiksvriendelijk maken van IT-omgevingen. In iedere sector speelt IT een andere rol en iedere sector heeft andere uitdagingen, maar wat overal gelijk is, is het feit dat IT-medewerkers moet ondersteunen in hun dagelijkse werk en het management moet helpen om tegemoet te komen aan de uitdagingen van morgen.

Om dit te doen moet een organisatie uiteraard de juiste technologische keuzes maken, maar ook alle IT-processen moeten op de juiste manier worden ingericht, medewerkers moeten worden getraind (zowel gebruikers als IT-personeel) en samenwerkingspartners moeten op de juiste manier worden aangestuurd. Organisaties die enkel en alleen door een technische bril naar IT kijken, zullen tekort schieten.

Wij hanteren altijd User Based Computing als uitgangspunt. Deze filosofie vormt de basis onder al onze adviestrajecten en ICT diensten. Daaronder verstaan wij een IT-omgeving die zich plooit naar de behoeften van gebruikers. Wij ontwerpen onze IT-omgevingen niet vanuit een puur technische visie, maar zetten de processen van een organisatie en taken van een medewerker centraal. Met onze UBC assessment brengen we in kaart welke stappen een organisatie moet zetten om naar een hoger volwassenheidsniveau te komen.

Hoe kunnen we jouw organisatie slimmer laten werken?
Bel of mail mij

Dossier ICT: de digitale stand
Onderzoeksrapport Dossier ICT: de digitale stand van zaken in de zorgvan zaken in de zorg.

Onderzoek: Hoe kijken zorgverleners in 2019 naar ICT voorzieningen? Gaat de zorg digitaal vooruit? We vroegen 500 professionals in de zorg naar hun visie op het digitale landschap in de zorg.

Download rapport