User Based Computing

Een IT-omgeving die volgens de uitgangspunten van User Based Computing is opgezet, zorgt dat mensen veel prettiger werken, minder fouten maken en productiever zijn. Daarnaast realiseer je met deze uitgangspunten een zeer beheersbare en uiterst betaalbare IT-omgeving. Een omgeving waarmee bovendien een stevig fundament voor innovatie wordt gelegd.

Lees meer

ICT is er voor de gebruiker

Onze uitgangspunten zijn simpel. ICT is er voor de gebruiker. Niet andersom. We vinden dat je altijd en overal bij de data en de systemen moet kunnen die je voor je werk nodig hebt. Je moet ongestoord en veilig kunnen werken. Zonder lastiggevallen te worden door techniek. We geloven in de kracht van zelfredzaamheid en stellen gebruikers in staat om zelf makkelijk allerlei zaken te regelen. De interfaces die je gebruikt, moeten prettig en vooral heel intuïtief te gebruiken zijn. Wij vinden dat informatie naar de gebruiker toe gebracht moet worden. En wij vinden dat er altijd voldoende aandacht besteed moet worden aan de adoptie van de nieuwe technologie. De optelsom van deze uitgangspunten noemen wij User Based Computing.

Onze visie op ICT

User Based Computing is voor ons veel meer dan een hippe term. Het staat voor de manier waarop we naar de functie van ICT binnen de werkomgeving kijken. Het is de rode draad in onze dienstverlening en een vaste waarde in alle projecten die we opleveren. User Based Computing komt terug in de adviezen die we geven. Je vindt het terug in de manier waarop we onze diensten aanbieden. En het vormt het gedachtengoed onder onze in eigen huis ontwikkelde online portaal Omnia – een gepersonaliseerd portaal dat veilig toegang biedt tot de gegevens, applicaties en kennis die de gebruiker nodig heeft.

Onze visie op ICT: User Based Computing

UBC stappenplan

Onze User Based Computing aanpak zorgt voor een totaaloverzicht van de status van de IT infrastructuur, IT beheerorganisatie en IT gebruikersorganisatie. En niet alleen een overzicht, juist het inzichtelijk maken van de samenhang tussen deze onderdelen en een integraal verbetertraject geeft je de mogelijkheid om gecontroleerd en vanuit rust vooruit te kijken naar de toekomst. Het UBC assessment ondersteunt hierin.

 1. 1

  IT Infrastructuur assessment

  Deze assessment brengt de actuele status van uw infrastructuur in kaart en geeft de mogelijkheid om de positieve effecten te ontdekken op het gebied van kosten, beveiliging, beschikbaarheid en wendbaarheid.

 2. 2

  IT Kennis & Vaardigheden assessment

  De kennis en vaardigheden van de interne ICT consument en de ICT medewerkers worden inzichtelijk gemaakt met verbeteracties om naar een hoger volwassenheidsniveau te gaan. Getoetst aan de hand van Europese standaarden.

 3. 3

  IT Beheer assessment

  Het IT Beheer assessment is een methode om de volwassenheid van de totale IT omgeving (mensen, middelen en processen) in kaart te brengen op tactisch en operationeel niveau. De uitkomsten vormen input voor beleidsinitiatieven op het gebied van organisatorische IT beheer inrichting.

 4. 4

  Rapportage

  Het matchen van de resultaten met uw ambities en kaders.

 5. 5

  Transitie & kennisoverdracht

  Transitiemethodiek bestaande uit werkdocumenten, werkgroepopzet en meetbare milestones. Daarnaast zorgen we voor kennisoversdracht aan de interne ICT consument en/of ICT beheerders.

User Based Computing

Haal meer rendement uit je IT consument

Download de whitepaper
Wilbert van Beek - IT advies
Verder praten over onze UBC visie?

Wilbert van Beek, algemeen directeur

Stuur een e-mail 088-4284848