Persbericht werkgelukVoor een ruime meerderheid (78%) van werkend Nederland is het investeren in werkplezier cruciaal om de productiviteit te verhogen. Met name overheidsmedewerkers hebben deze mening (84%), blijkt uit onderzoek van IT- serviceverlener Ictivity onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Na goedwerkende IT (54%) is werkplezier is dan ook de belangrijkste vereiste (49%) voor productiviteit.

Thuiswerken stimuleert werkgeluk
Dat medewerkers werkgeluk als belangrijke vereiste zien voor productiviteit, betekent niet dat ze zichzelf hiervoor verantwoordelijk houden. Ruim twee derde (68%) van de werkenden legt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van werkplezier buiten de medewerkers zelf. Een factor die wel bijdraagt aan werkgeluk, is de mogelijkheid om thuis te werken. Dit draagt voor zestig procent van de werknemers bij aan hun werkgeluk. Hierbij geldt hoe groter de organisatie, hoe meer mensen deze mening delen. De helft van de werkenden geeft bovendien aan thuis productiever te zijn dan op kantoor.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: “Er is momenteel sprake van een groot personeelstekort en veel organisaties kampen met een groot aantal openstaande vacatures. Des te belangrijker dus om te investeren in het werkgeluk van je medewerkers, zodat je hen betrokken houdt bij de organisatie. Zoals het onderzoek laat zien, bepaalt werkgeluk ook hoe productief mensen zijn. Als organisatie kun je een hoop doen om het werkplezier van medewerkers te vergroten. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om hybride te werken, maar ook door het faciliteren van een goede digitale werkplek. Nu er op veel verschillende locaties wordt gewerkt en de hybride werkvorm gemeengoed is geworden, is het belangrijker dan ooit om te investeren in goede systemen én de adoptie hiervan. Dit neemt frustraties weg en bevordert de onderlinge samenwerking. Dit draagt niet alleen bij aan meer werkgeluk, maar uiteindelijk ook aan meer productiviteit.”

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport.