IT-serviceverlener Ictivity gaat de Gemeente Amersfoort ondersteunen in haar digitale transformatie. De gemeente heeft stevige ambities op het gebied van informatievoorziening binnen de organisatie. Een nieuwe digitale werkplek binnen Microsoft 365 moet de achthonderd medewerkers optimaal gaan ondersteunen in hun werkzaamheden. Om te zorgen dat medewerkers alle voordelen van de nieuwe omgeving benutten, wordt Ictivity Training ingezet. Dit is een leertraject gericht op het digitaal vaardiger maken van medewerkers. Daarnaast is er aandacht voor het enthousiasmeren van medewerkers, zodat ze de nieuwe digitale werkomgeving daadwerkelijk gaan gebruiken.

Adoptieprogramma binnen leerportaal
Ictivity versterkt het projectteam van de Gemeente Amersfoort met een adoptieconsultant die aandacht heeft voor communicatie en verandermanagement. Het adoptietraject start met een inventarisatie van het IT-profiel, het kennisniveau en de werkstijl van gebruikers. Op basis daarvan wordt een adoptieprogramma opgesteld. Iedere medewerker doorloopt in het leerportaal een voor hem of haar passend leerplan dat bestaat uit formeel- en informeel leren. Het leerplan is een combinatie van communicatie, e-learning en klassikaal leren. Ook is er een digicoach – een enthousiaste medewerker van de Gemeente Amersfoort – die medewerkers op locatie helpt bij vragen. Na het doorlopen van het programma wordt met behulp van het Ictivity IT Productiviteit Dashboard gemeten of de nieuwe werkwijze in de praktijk wordt toegepast. Vervolgens kan gericht nazorg worden verleend aan afdelingen waar de werkwijze nog niet volledig verankerd is.

“We zijn erg blij dat de Gemeente Amersfoort de aanbesteding aan Ictivity Training gunt”, aldus Toine van Eijk, directeur training bij Ictivity. “Communicatie en adoptie zijn essentieel voor het succesvol inzetten van de nieuwe digitale werkplek en dat beseft de Gemeente Amersfoort. We helpen daar graag bij. Onze aanpak is erop gericht om iedere gebruiker via een leerpad de begeleiding en training te bieden die hij of zij nodig heeft. Door te focussen op kennisvergroting en enthousiasmering, zorgen we ervoor dat gebruikers zélf de meerwaarde inzien om de digitale werkomgeving optimaal te gebruiken. Een digitaal vaardige medewerker is namelijk een productieve medewerker.”

Marleen Reincke, floorwalker nieuwe werkplek bij Gemeente Amersfoort: “We zijn erg enthousiast over de eigentijdse aanpak van Ictivity. De aanpak is efficiënt, persoonlijk, gegrond en past bij de Gemeente Amersfoort. We vinden het een groot pluspunt dat de voortgang van het traject gemonitord kan worden, zodat we zien of de aanpak aansluit op de gebruikers. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met Ictivity de digivaardigheden van medewerkers verhogen en zo een succesvolle adoptie van Microsoft 365 binnen de organisatie gaan realiseren.”