Werkenden in de overheidssector gebruiken gemiddeld maar liefst 9 applicaties in hun werk. Dat zijn meer dan twee keer zoveel applicaties dan dat andere sectoren zoals zorg en industrie gebruiken. Zij gebruiken gemiddeld slechts 4 applicaties. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity, uitgevoerd onder 1.730 werkende Nederlanders, waarvan er 440 in de overheidssector werkzaam zijn.

Ambtenaren zijn thuiswerkers
Al voor de coronacrisis werkten ambtenaren relatief het vaakst thuis. Bijna de helft (47%) deed dit al minimaal een aantal keer per maand. In andere sectoren ligt dit percentage rond de dertig procent. De overheidssector is dan ook de sector waar veruit de meeste werknemers verwachten na de coronacrisis nog meer vanuit huis te gaan werken dan voorheen. Maar liefst 68 procent verwacht dit, terwijl dit percentage bij andere sectoren schommelt tussen de 24 en 41 procent.
Twee derde (66%) van de ambtenaren geeft daarbij aan dat zij hun werk vanaf de thuiswerkplek volledig kunnen uitvoeren. Wat gemiddeld ruim twintig procent meer is dan in andere sectoren. De overheidssector is tevens veruit het meest positief over de IT-voorzieningen om thuis te werken. Voor de coronacrisis gaven ze de voorzieningen al een 7,2 als cijfer, nu ligt dit cijfer op een 7,8. Bij andere sectoren is dit respectievelijk een 6,6 en een 7,0.

Ambtenaren zijn positief gestemd over thuiswerkvoorzieningen
Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: “Binnen de overheid wordt het vaakst van alle sectoren gebruik maakt van een digitale werkplek, maar liefst 83 procent van de ambtenaren gebruikt dit. Dit hoge percentage heeft zeker invloed op hoe positief werknemers in de overheidssector het thuiswerken ervaren. Een digitale werkplek maakt het mogelijk om waar je ook bent, toegang te hebben tot de benodigde gegevens en applicaties. Tegelijkertijd is binnen gemeentes sprake van een zeer complex applicatielandschap. Werknemers ervaren hier hinder van omdat applicaties nu vaak niet of onvoldoende gekoppeld zijn. Daardoor moeten zij regelmatig wisselen tussen verschillende applicaties om alle benodigde informatie te verzamelen. De koppeling tussen verschillende applicaties is niet iets wat gemeentes zelf in de hand hebben. Het zou daarom mooi zijn wanneer de applicatieleveranciers de stap nemen om de gegevensuitwisseling tussen de applicaties te vereenvoudigen, om zo de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.”