Conclusie Ictivity roundtables: IT… faciliteren in plaats van beheren!

De tijd van “dichtgetimmerde” ICT werkplekken is definitief voorbij. Waar ooit een disketteslot en vervolgens het instellen van policies gedrag afdwong bij de interne ICT consument worden ICT afdelingen ingehaald door de eigen klant. De interne ICT consument is niet alleen digivaardiger geworden maar is bovendien in staat om, buiten de eigen ICT afdeling om, schaduw-ICT te bouwen door toepassingen als Dropbox en andere Apps. Door het digivaardiger worden en de toename van “eigen devices”, die bij voorkeur ook in het bedrijfsnetwerk gebruikt worden, stijgt ook het verwachtingspatroon in de zakelijke omgeving.

Dat vraagt nogal wat van u en uw ICT afdeling. Waar ICT beheerders vaak gericht waren op het controleren en beheren zal er een ommezwaai moeten gaan plaatsvinden naar het meer en meer faciliteren van de interne ICT consument. Veel ICT afdelingen lijken op een fabriek met sterk gestandaardiseerde processen, waardoor de iceetee afdeling nogal eens gezien wordt als de nee-afdeling. Uw klant verwacht vandaag de dag echter een moderne winkel waar hij/zij zeer klantvriendelijk wordt geholpen. Door gebruik te maken van het feit dat uw klant digivaardiger is, kan ICT beheer en ondersteuning vereenvoudigd worden. Denk hierbij aan self-service voorzieningen door onderdelen van het ICT proces te automatiseren, zoals het resetten van wachtwoorden of het restoren van een folder uit het mailarchief.

Maar is met het digivaardiger worden van uw interne ICT consument uw omgeving ook digiveiliger geworden?
In onze visie ligt hier nog het nodige missionariswerk te verrichten! We hebben als ICT´ers immers altijd het denkwerk voor de interne ICT consument, waardoor de algemene bewustwording is achtergebleven. In het systeem van uw interne ICT consument zit opgesloten dat een auto altijd netjes wordt afgesloten en er geen waardevolle zaken in het zicht liggen. Dat er op een gelijke wijze omgegaan zou moeten worden met bedrijfsapplicaties en bedrijfsdata is nog zeker geen tweede natuur. We zullen deze bewustwording vanuit ICT moeten aanwakkeren en dus ook op dit punt moet ICT faciliteren.

Al deze ontwikkelingen hebben direct invloed op de toekomst en inrichting van ICT afdelingen. Dat blijkt ook uit de roundtable discussies die we met diverse IT eindverantwoordelijken in de achterliggende maanden hebben gevoerd. Het is belangrijker dan ooit dat u een duidelijke visie heeft voor wat betreft de toekomst van uw ICT afdeling. Welke rol wil ik als ICT-afdeling vervullen en op welke wijze draagt de afdeling bij aan de organisatiedoelstellingen? En hoe creëren we een “moderne winkel” waar we de interne ICT consument klantvriendelijk kunnen helpen.

Daag ons uit om samen met u een heldere toekomst visie te ontwikkelen zodat u invulling kunt geven aan bovenstaande kwesties. De bewustwording van het overgaan van beheren naar faciliteren en alle bijbehorende processen maken integraal onderdeel uit van het onze User Based Computing visie.

Maar wat vindt u? Beheren of faciliteren van IT? Graag gaan wij met u hierover in gesprek.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 48
mail: [email protected]

Auteur: Wilbert van Beek ([email protected])