Digiveiligheid voor gebruikers

Met het Digiveiligheid programma leren we gebruikers bewust en veilig omgaan met IT middelen. Een belangrijk onderdeel daarbij is veilig gebruik te maken van online diensten, het beheren van digitale informatie en hoe ga je veilig om met e-mail. Medewerkers worden bewust gemaakt van hacktechnieken als: malware, pharming, phishing en sociaal engineering en hoe ze dit kunnen herkennen. Steeds meer IT gebruikers werken met mobile devices zoals laptops, tablets en smartphones. Dit betekent dat zij een groter risico vormen voor digitale data lekken. De gebruiker leert hoe hier verantwoordelijk mee om te gaan.

Het Digiveiligheid programma is gericht op individueel begeleid leren. Ieder individu heeft andere voorkennis en leert op zijn eigen tempo. Daarnaast is het leerrendement het hoogst wanneer je alleen dat leert wat niet bekend is.

Digiveiligheid programma
Het Digiveiligheid programma start met een online kennismeting van de IT gebruiker. Hierbij wordt de Europese norm gehanteerd. Medewerkers kunnen de kennismeting vanaf hun werkplek uitvoeren. De resultaten zijn bepalend voor het persoonlijk bijscholing programma. Met andere woorden een medewerker die goed tot uitmuntend scoort is digiveilig en kan direct de eindtoets maken. Medewerkers die onvoldoende of slecht scoren krijgen een bijscholing die aansluit. Deze bestaat uit een online leermodule waarin de medewerker opdracht gestuurd gaat leren (leren door te doen) met ondersteuning van korte video’s, ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een voortgangstoets. Daarnaast wordt ook klassikale bijscholing aangeboden voor medewerkers die daar behoefte aan hebben.

De bijscholing wordt afgesloten met een online eindtoets volgens de Europese standaard (ECDL). Voor medewerkers die de eindtoets niet volgens de Europese norm halen is er extra nazorg. Om kennis te borgen voor de toekomst worden Digiveilig Kennis Games ingezet.

In 5 stappen naar een digivaardige en productieve medewerker

Bekijk hoe

Martijn coolen
Meer weten?

Martijn Coolen, Account Manager Ictivity Training

Stuur een e-mail 088-4284848