Bent u klaar voor de toekomst? U heeft natuurlijk alles op orde. Was dat maar waar…. De ervaring leert dat veel organisaties nog werk aan de winkel hebben om meer rendement uit de IT middelen te halen. Voordeel halen uit IT door eenvoudiger samenwerken en communiceren, sneller informatie vinden en delen, bedrijfsprocessen transparanter en effectiever maken. Daar gaat het om.

Grote druk

IT-afdelingen staan onder steeds grotere druk om de strategische doelen van hun organisaties te ondersteunen en tegelijkertijd hebben ze te maken met steeds complexer wordende IT. In de User Based Computing visie van Ictivity moet een IT afdeling meer en meer strategische processen faciliteren. In de dagelijkse praktijk ondervinden veel IT-afdelingen dat het grootste deel van hun tijd en budget opgaat aan onderhoud van wat er al is, in plaats van het ontwikkelen van nieuwe strategische voorzieningen. Het op één lijn brengen van de huidige organisatiebehoeften met de IT-prioriteiten is een voortdurende bron van wrijvingen. Met als gevolg dat hoe minder flexibel een IT-organisatie is, hoe groter de kans is dat zij uit de pas gaat lopen met de business behoeften. Een volwassen infrastructuur en IT afdeling is daarom een must. Dat heeft Haven Amsterdam zich ook beseft.

UBC volwassenheids assessment bij Haven Amsterdam

De doelen voor Haven Amsterdam zijn:

  • IT flexibiliteit voor het inspelen op veranderende dienstverlening.
  • IT strategisch inzetten als profitcenter.
  • De rol van technisch naar functioneel beheer brengen.
  • IT inzetten om groei te verwezenlijken.

Om dat te realiseren was het nodig om een nulmeting uit te voeren. Door het inzetten van het User Based Computing Assessment (UBC) van De Ictivity Groep heeft zij zicht op een langere termijn. Op basis van feiten zijn er nu keuzes te maken voor de middellange en langere termijn.
Het Ictivity UBC assessment is een model om de volwassenheid van uw IT infrastructuur, IT beheerorganisatie en IT Financiën in kaart te brengen. Het is een nulmeting met een analyse die keuzes voorzet waarmee eventueel huidige IT knelpunten worden opgelost en waarmee IT op korte termijn én op langere termijn bijdraagt aan de strategie en ambities van de organisatie als geheel.

Het assessment geeft de stand van zaken op het moment van meten, gerelateerd aan waardes in de markt en branches. Het dient als basis voor vervolgadvies om besluiten te kunnen nemen. Hoewel het IT Infrastructuur assessment, het IT Beheer assessment en het financieel assessment één logisch geheel vormen, zijn ze allen ook als los assessment uit te voeren.

Bij Haven Amsterdam heeft Ictivity de IT Infrastructuur en de beheerafdeling aan een assessment onderworpen. De bevindingen, adviezen en verbeterpunten zijn door Haven Amsterdam erg positief ontvangen. Haven Amsterdam heeft hierbij direct aangegeven om het UBC Assessment volgend jaar wederom uit te willen voeren en hierbij het assessment van 2012 als baseline voor de toekomst te nemen. Daarom nog een keer de vraag: “Is uw IT klaar voor de toekomst?”

Laat Ictivity u adviseren. Meten is weten!

Kennis en ervaring

De consultants en adviseurs van Ictivity hebben ruime ervaring op het gebied van assesments. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: telefoon: 088 – 428 48 48 mail: [email protected]

Auteur: Stephan Haan ([email protected])