Steeds snellere technologische innovaties en goedkope mobiele datacommunicatie mogelijkheden hebben een nieuwe revolutie ontketend, namelijk het gebruik van mobiele apparatuur. De grenzen tussen privé en werk vervagen. Werknemers willen de technologieën die zij in het privéleven als gewoon ervaren ook in de werksfeer gebruiken.

Er ontstaat voor organisaties steeds meer druk om eigen apparatuur van medewerkers toe te staan voor zakelijk gebruik. Dit fenomeen heet Bring Your Own Device (BYOD). De vraag die hierbij rijst is: “staat de organisatie toe dat gebruikers eigen apparatuur meenemen en deze ook zakelijk gebruiken?”.

Indien “ja” dan begint het pas. Dit toestaan heeft niet alleen een technische consequentie. Daaraan voorafgaand is het vooral belangrijk om beleid te vormen. Weet u bijvoorbeeld dat de werkgever in alle gevallen verantwoordelijk is voor het naleven van de ARBO voorwaarden? Ook bij het gebruik door een werknemer van een tablet in een rug verpestende houding op de bank? De zorgplicht van de werkgever telt zwaarder dan de nalatigheid van de werknemer.

Alle werkzaamheden onder het arbeidscontract vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Natuurlijk heeft de werkgever zijn werknemers allang op de hoogte gesteld van alle risico’s. En is er een Risico, Inventarisatie en Evaluatie gemaakt omdat die al sinds 1994 verplicht is voor alle bedrijven?

Ondanks dat BYOD minder fiscale en juridische implicaties heeft zal er wellicht tot sprake zijn van vergoedingen om de werknemer tegemoet te komen in de kosten. Die vallen natuurlijk onder de nieuwe Werkkosten Regeling. Die is namelijk vanaf 1 januari verplicht voor alle bedrijven. Ben u al Werkkosten Regeling proof?

En zo kunnen we nog wel een aantal zaken opnoemen. Bij de invoering van BYOD komen er flink wat vragen op de organisatie af.  Die komen over het algemeen bij de IT afdeling van een bedrijf te liggen. Dat is toch logisch? De werknemers slepen toch apparaten mee naar binnen? Nee, dat is niet logisch. Het opstellen van een BYOD beleid met ARBO-, fiscale- en juridische aspecten is veel meer een verantwoordelijkheid van andere delen van de organisatie.

Kennis en ervaring

De consultants en adviseurs van Ictivity hebben ruime ervaring op het gebied van BYOD beleid. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 48
mail: [email protected]

Auteur:Stephan Haan ([email protected])