Een ICT-investering is vaak voor de langere termijn, omdat de financiële afschrijfperiode meerdere jaren beslaat. Hiermee plaatsen veel organisaties zich ongewild in een keurslijf. Maar waarom eigenlijk? Is dit wel zo efficiënt? Kun je niet beter meebewegen met de markt- en organisatievraag? Wat betekent dit voor de innovatiekracht? Hoe snel kan een organisatie zich dan aanpassen?

Verandering is de nieuwe standaard. Van organisaties wordt daarom verwacht dat ze dynamisch zijn en klaar om voor (ICT-)veranderingen. Maar één ding is zeker, het traditioneel investeren in ICT zorgt voor inflexibiliteit en een beperking van de innovatiekracht.

ICT-strategie
Na de eerste dag van een ICT-investering loop je in de regel technologisch alweer achter. Dit geldt eigenlijk voor elk type business, maar zeker in de ICT. Nagenoeg ieder project kent een ICT-component en overal vindt dan ook innovatie plaats. Kun je dit nog bijhouden? Nieuwe business-modellen ontstaan en de veranderingen in markten krijgen een steeds hogere frequentie. Daarin is weinig ruimte voor een traditionele denkwijze, zoals op goed geluk een lange termijn-investering plaatsen en duimen dat het in orde komt. Een glazen bol bestaat helaas niet, maar je kunt wel nadenken over een ICT-strategie, die beter afgestemd is op de nieuwe norm van verandering en daarmee de business.

Gebruiker centraal
Het gaat niet om de beschikbare techniek, want die verandert toch veel te snel. De organisatieontwikkeling en de gebruiker moeten centraal staan. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de contracten met leveranciers. Pay-per-use is een veelgehoorde term, maar werkt dit wel in de praktijk? Betaal je dan ook echt per-gebruik-per-maand? Want met zulke kleine tijdseenheden moet je rekenen. Veel partijen schermen met dergelijke business-modellen, maar contractueel komt dit uiteindelijk toch maar moeilijk van de grond. En dan sluit de organisatie toch weer een contract voor langere termijn af. Met als gevolg een beperking van innovatiesnelheid en -kracht. Een ICT-dienstverlener moet echt als partner van de klant optreden. In dat geval neemt hij vaak ook een groot deel van het pay-per-use risico op zich en wordt de klant daar niet door verrast of belast.

Open en flexibele dienstverlener
Kosten en contracttermijnen zijn van continu belang. Maar wat als je gaat reorganiseren of een grote groeispurt doormaakt? Dan zal je contractpartner mee moeten krimpen of groeien en is schaalbaarheid, ook in contractuele zin, van groot belang. Zowel leveranciers als gebruikersorganisaties hebben hier – zo blijkt uit de praktijk – moeite mee. Het inzicht en overzicht ontbreekt om de situatie helder in kaart te brengen. Met een open digitale werkplek overkomt je dit niet snel. Niet alleen op werkplekniveau, maar ook niet binnen de gehele infrastructuur. Daarnaast dient de ICT contractpartner ook daadwerkelijk pay-per-use te kunnen aanbieden, dat betekent dus geen kleine lettertjes of wurgcontracten.

Een schaalbare digitale werkplek is vrij van een keurslijf. De mogelijkheden worden constant aangepast en verder ontwikkeld, waarbij innovaties en nieuwe business-modellen snel en relatief eenvoudig omarmd kunnen worden. Je hoeft dus niet voor langere termijn te kiezen voor bepaalde technologieën; kies voor jouw (veranderende) business en eindgebruikers!