In drie op de tien zorgorganisaties heerst digitale cultuur
De zorgsector profiteert ten opzichte van andere sectoren op dit moment nog het minst van de tijdsbesparing die digitaliseren op hoort te leveren. Zo geeft slechts de helft (49%) van de zorgprofessionals aan dat digitalisering hen op dit moment tijdbesparing oplevert. Dit percentage ligt bij de overheidssector op 73 procent en in de industriesector op 69 procent. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity naar de digitale werkbeleving in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1730 werkende Nederlanders, waarvan er 436 in de zorgsector werkzaam zijn. Ook heerst in slechts 28 procent van de zorgorganisaties een digitale cultuur, aldus de Nederlandse zorgprofessionals. Dit percentage ligt tien procentpunten lager dan het landelijke gemiddelde (38%).

Zorginstellingen wel voldoende voorbereid op digitalisering
Ondanks dat zorgverleners nog beperkt positief zijn over de tijdbesparing die digitalisering hen zou opleveren en de heersende digitale cultuur, zijn ze wel positief over hoe de organisatie is voorbereid op verdere digitalisering. Zo geeft slechts 18 procent aan te denken dat hun organisatie hierop onvoldoende is voorbereid. Dit percentage is flink verbeterd ten opzichte van 2019, toen lag het op 27 procent. Ook is men positief over in hoeverre medewerkers klaar zijn voor verdere digitalisering. Slechts 17 procent denkt dat medewerkers in hun organisatie daar niet klaar voor zijn. Van de zorginstellingen investeert 42 procent op dit moment in de digitale werkbeleving. Dit percentage ligt in de buurt van het sectorbrede gemiddelde dat op 49 procent uitkomt.

Wilbert van Beek, algemeen directeur Ictivity: “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling terecht is gekomen. Zo is beeldbellen nu een stuk normaler en ook behandelen op afstand gebeurt meer. Bij deze digitalisering is het wel van groot belang dat zorgmedewerkers begeleid worden bij de adoptie. We kunnen ons voorstellen dat dat er in de afgelopen periode bij in is geschoten door de hectiek. Willen zorgmedewerkers uiteindelijk wel tijdsbesparing ervaren door de digitalisering, is het belangrijk dat er tijd wordt gecreëerd om medewerkers efficiënt te scholen in de nieuwe IT-functies. Ook is het belangrijk dat de werkprocessen met de inzet van IT verbeterd worden. Iets dat zorgverleners zelf ook als kans aangeven. Alleen wanneer aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, zullen ze de lusten in plaats van de lasten van digitalisering ervaren.”

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport met alle insights.