Een goed en betrouwbaar netwerk is tegenwoordig een vereiste. Zo is de juiste netwerkapparatuur onmisbaar teneinde optimale communicatie binnen uw organisatie te waarborgen.

Waarom?

Omwille van nieuwe data- en multimedia- toepassingen, alsmede de convergentie tussen data, spraak en video worden continuïteit en stabiliteit van het netwerk steeds belangrijker. Het netwerk dient de basis te vormen voor alle mogelijke verdere uitbreidingen, ontwikkelingen, maar ook voor onverhoopte inkrimpingen. De inzet van de juiste router, switchplatformen en wireless oplossingen zijn derhalve onmisbaar geworden. Deze netwerkcomponenten verzorgen immers alle informatiestromen binnen uw netwerk en vormen daarmee de aorta van uw bedrijfs-communicatie.

Het fundament

Het fundament is voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van de totale oplossing. Symptoombestrijding is zinloos als de basis niet goed is. Een gedegen ontwerp met inzet van de juiste apparatuur vormen de fundering waarop verder gebouwd kan worden. Zaken als beschikbaarheid, functionaliteit, betrouwbaarheid, capaciteit, schaalbaarheid, toekomst-vastheid, veiligheid, beheersbaarheid en behoud van investeringen vormen hierin de belangrijkste kernpunten.

Stand van zaken

Nieuwe bandbreedte intensieve toepassingen, zoals multimedia waarbij audio- en/of videobestanden over het netwerk gedraad danwel draadloos, bekeken/beluisterd worden, maar ook videobeelden van IP camera’s die over het netwerk getransporteerd worden, hebben als gevolg dat het netwerk steeds meer belast wordt. 1Gbps en zelfs 10Gbps Ethernet snelheden zijn hierdoor vanzelfsprekend geworden. Enkel een correct gedimensioneerde omgeving is voor een toekomstvaste, snelle en bandbreedte intensieve toekomst geschikt. Nieuwe toepassingen en de opkomst van internet in regio’s als China en India met hun miljarden inwoners maakt IPv6 het nieuwe IP platform. Uw netwerkapparatuur dient dit te ondersteunen wil het voor de toekomst geschikt zijn.

Kennis en ervaring

Als onderdeel van De Ictivity Groep is 4IP de deskundige partner voor het ontwerpen en implementeren van complexe netwerkoplossingen. Een goed ontworpen en uitgewerkte netwerkinfrastructuur is als de fundamenten van een gebouw: vrijwel onzichtbaar maar essentieel voor de stabiliteit. Een andere overeenkomst is dat fundamenten een keer gelegd worden en daarna zo min mogelijk aan onderhoud vergen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 88
mail: [email protected]

Auteur: Erwin van Houts ([email protected])