Ictivity heeft onlangs formeel opdracht gekregen voor het bouwen van een nieuwe virtuele werkplekomgeving bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven. Naast het uitvoeren van het project bevat de opdracht ook een maatwerktraining voor de beheerders en een support overeenkomst. 
Businesspartner Scholten Awater levert de benodigde hardware voor dit project. Op naar een succesvolle uitvoering in samenwerking met de medewerkers van VRBZO!