Recent heeft Ictivity voor telefonie de overstap gemaakt van Skype for Business naar bellen via Microsoft Teams. Voorheen maakte de organisatie gebruik van een on-premise Skype for Business omgeving in combinatie met Anywhere365 als call-center toevoeging. Voor alle overige communicatie, samenwerken, chat en vergaderingen werd al gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Nadat Microsoft aangekondigde om Skype for Business komend jaar te gaan uitfaseren was het dan ook een logische stap om afscheid te nemen van Skype for Business en ook telefonie te gaan onderbrengen in de Microsoft Teams-omgeving. Met de toevoeging van bellen via Teams wordt de functionaliteit als centraal communicatieplatform binnen onze organisatie nog verder uitgebreid.

Bellen via Teams, wat zijn de voordelen?
De overstap naar bellen via Microsoft Teams heeft verschillende voordelen. Onder andere de flexibiliteit van het volledig locatie-onafhankelijk werken, is zeker in deze tijd erg prettig.
Andere voordelen zijn:
• één communicatietool, schakelen tussen applicaties is niet meer nodig
• geen onderhoud en geen beheer meer nodig op de on-premise omgeving
• je werkt efficiënter en effectiever
• het is gebruiksvriendelijk
• de kosten voor beheer zijn lager dan een traditionele telefooncentrale of on-premise omgeving

Migratie & routering
Tijdens de migratie werd de koppeling tussen het vaste/mobiele netwerk en Skype overgezet naar onze Teams omgeving. Elke medewerker kan daarmee vanuit Teams bellen en gebeld worden en heeft een direct doorkiesnummer gekregen. Om ervoor te zorgen dat vragen van onze relaties op de juiste plek in onze organisatie terecht komen heeft ook de cloud contact center oplossing Anywhere365 een upgrade gekregen en is naar een cloudmodel gemigreerd waarin de oplossing als dienst wordt afgenomen. Deze cloudoplossing zorgt voor het slim routeren van gesprekken op basis van beschikbaarheid en kennis, wat bijdraagt aan onze klanttevredenheid.

Training is essentieel
Training naar de gebruikers is essentieel wanneer je overstapt naar een nieuw gebruikersplatform. Elke verandering brengt immers vragen met zich mee. Om uitleg te geven over de werking van bellen via Teams is er door Ictivity Training een leermodule ontwikkeld in onze online leeromgeving, de KennisHub, die met behulp van korte microlearnings modules de belangrijkste functionaliteiten toelicht.

Microsoft Teams Kennishub

Kennishub: Microlearnings over bellen via Microsoft Teams

Modern platform
Als laatste stap van de migratie werden direct de Skype for Business clients op inactief gezet en van de werkplekken van de medewerkers verwijderd. Dankzij deze migratie maken we weer gebruik van een modern platform en zijn we voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en is de oplossing onbeperkt schaalbaar. Daarnaast vervalt er een beheerlast op Skype for Business en de Anywhere365 omgeving die nu als dienst wordt afgenomen.