Een vijfde van werktijd wordt besteed aan taken die niet tot functie behoren

Productiviteit op de werkvloer

Voor bijna vier op de tien werknemers (38%) vormt het zoeken, verzamelen en invoeren van gegevens de meest tijdrovende administratieve taak. Dit blijkt uit onderzoek van IT- serviceverlener Ictivity onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Aan het maken van rapportages is werkend Nederland ook veel tijd kwijt. Deze taak staat met 37 procent op een tweede plaats. Ook het bijhouden van planningen (23%), het analyseren van data (22%) en urenregistratie (21%) worden bestempeld als tijdrovende administratieve werkzaamheden.

Veel tijd kwijt aan randzaken
In totaal besteed werkend Nederland slechts twee derde (69%) van hun contracturen aan kerntaken die zijn vastgesteld voor hun functie. Taken die niet behoren tot de functie nemen maar liefst een vijfde van de contracturen in beslag. Denk hierbij aan het bijwerken van administratie of het doen van voorbereidend werk. De resterende 11 procent wordt besteed aan overige zaken. Zes op de tien (61%) werknemers is dan ook van mening dat het automatiseren van administratieve en repeterende taken helpt om productiever te werken. Twee derde (67%) denkt dat het inzetten van technologie kan helpen om werkzaamheden slimmer in te richten.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: “Organisaties laten op het gebied van productiviteit nog veel kansen liggen. Technologie kan hierbij helpen en deze oplossingen zijn vaak veel minder complex dan vooraf gedacht. Er zit nog veel data in oude applicatie-silo’s, zoals ik ze noem. Kenmerk is dat deze applicaties weinig intuïtief zijn en daarmee tijdrovend voor veel gebruikers. We verwachten dat gebruikers zelf data verzamelen en dan de nodige analyse doen om tot bruikbare informatie te komen om zijn of haar werk te kunnen doen. De slag van data naar analyse met vervolgens stuurinformatie als resultaat zorgt ervoor dat het gebruikersgeluk en de productiviteit enorm toenemen. Er ligt dan ook een grote kans om processen met behulp van tools en applicaties te automatiseren. Het is daarom belangrijk om in te zetten op handige hulpmiddelen gecombineerd met een goede IT-adoptie, zodat medewerkers op de juiste manier begeleid worden in het gebruik van deze tools. Daarmee verhoog je de productiviteit van medewerkers en blijft er meer tijd over om te besteden aan kerntaken.”

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport.