Nieuwe dienst: ASK Security
We leven in een tijdperk waarin cybercriminaliteit zich in een onvoorstelbaar tempo heeft ontwikkeld tot de grootste bedreiging voor de continuïteit van bedrijven en organisaties. Cybersecurity staat daardoor prominent op de agenda van het bestuur van elke organisatie. De financiële schade ten gevolge van een hack of ransomware kan immers enorm zijn, terwijl imago-schade zich zelfs niet in geld laat uitdrukken. Regelmatige en adequate toetsing van de beveiliging van de IT omgeving is daarom een belangrijk onderdeel van elk cybersecurity- of IT Security beleid.

Advies, Sparring & Kennis
Veel IT afdelingen zijn nog zoekende naar de optimalisering van security binnen hun organisatie. Om hierbij te helpen heeft Ictivity de dienst ASK Security ontwikkeld, waarbij ASK staat voor Advies, Sparring en Kennis. De ASK Security dienst geeft organisaties inzicht in hun kwetsbaarheden op basis van data uit de bedrijfsinfrastructuur, de netwerkinfrastructuur en Microsoft Office 365 of Microsoft Azure. Uiteraard helpen we deze uitkomsten analyseren en geven uitgebreide adviezen ter verbetering. We helpen op deze manier organisaties die de IT-omgeving in eigen beheer onderhouden, maar de nadrukkelijke behoefte hebben aan gespecialiseerde kennis en/of een second opinion. Hierbij zetten we bovendien bewezen tooling in, waarmee we kwetsbaarheden inzichtelijk maken, maar ook de voortgang tonen van de gerealiseerde verbeteringen.

Security Assessments
Door gebruik te maken van de Ictivity ASK Security dienstverlening vinden, op reguliere basis, periodieke bezoeken plaats en worden kennis, expertise en ondersteuning toegevoegd aan je beheerteam. Periodiek worden de besproken aandachtsgebieden geanalyseerd en helder gerapporteerd. Uitgangspunt voor de periodieke bezoeken zijn 2 assessments met de bijbehorende adviezen en uitkomsten. Door tijdige probleemsignalering en het in kaart hebben van kwetsbaarheden, wordt de kans op calamiteiten en security incidenten aanzienlijk verkleind. Met ASK Security sta je bovendien rechtstreeks in verbinding met je vaste technische contactpersonen. Zij kennen je ICT omgeving en kunnen snel tot een analyse of oplossing komen. Ook bij calamiteiten is er de mogelijkheid om 24×7 onze hulp in te schakelen.

Meer weten over deze nieuwe ASK Security dienst? Neem contact met ons op!