Microsoft voorziet haar zakelijke cloudcontracten per 1 juli 2014 van zogenaamde EU Model Clauses conform de EU wet- en regelgeving op het gebied van privacy en data uitwisseling. Microsoft is hiermee het eerste én enige bedrijf ter wereld dat deze goedkeuring heeft gekregen van De Artikel 29 Werkgroep, een commissie waarin alle 28 onafhankelijke Europese instanties zijn verenigd die toezicht houden op in de Europese Unie actieve bedrijven.

Wat betekent dat voor u?

Alle zakelijke Microsoft cloudcontracten van Office365, Windows Azure, Windows Intune en Microsoft Dynamics CRM Online krijgen standaard de genoemde clausules. Klanten die gebruik maken van deze diensten van Microsoft kunnen er daarmee op vertrouwen dat de wereldwijde doorgifte van gegevens voldoet aan de Europese regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens, die een van de strengste ter wereld is.

Daarnaast biedt Microsoft extra:

  • 14 dagen notice aan haar klanten als er nieuwe subcontracters worden toegevoegd, als de klant het niet eens is, kan kosteloos worden opgezegd
  • bij beëindiging van het contract zal Microsoft – als enige cloudaanbieder – alle gegevens binnen een afgesproken periode verwijderen

Meer weten?

Als Microsoft cloud partner adviseren wij u graag over de cloudoplossingen voor uw organisatie. Voor meer informatie neem contact met ons op.