Het profiel van een IT professional is steeds meer aan verandering onderhevig. De hedendaagse IT professional dient niet alleen te beschikken over harde, technische kennis. Om actief de business doelstellingen te ondersteunen, moet de IT-professional steeds meer beschikken over managementvaardigheden en ondernemerschap.

Het stijgende belang van niet-technische vaardigheden in het ideale IT-profiel, hangt samen met een duidelijke verschuiving in de plaats die de IT’er moet innemen in de organisatie. De IT-professional vervult allang niet meer enkel de rol van pure service provider maar is uitgegroeid tot één van de sleutelfiguren in het bedrijf. IT-professionals moeten daarom inzicht hebben in en meebouwen aan de bedrijfsstrategie.

Ictivity Training speelt al geruime tijd in op deze ontwikkeling en heeft in haar cursusaanbod diverse skills trainingen opgenomen. “Wij merken ook dat de werkgever tegenwoordig andere eisen stelt aan de IT-professional. We krijgen steeds meer aanvragen van onze klanten om voor hun IT medewerkers vaardigheidstrainingen te verzorgen. Je moet dan denken aan trainingen als Klantgericht communiceren voor IT medewerkers, Projectmatig werken en Leiding geven aan veranderingen.” aldus Toine van Eijk, directeur Ictivity Training.

Jan van Houtum, Senior Learning Consultant Ictivity Training: “Onze klanten geven daarbij aan dat ze geen “standaard” training willen maar dat deze trainingen dienen aan te sluiten op hun eigen bedrijfsprocessen en lopende projecten. Wij gaan daarop het gesprek aan en stellen vervolgens op basis van die gegevens een op maat opleidingstraject  samen.”

Voor alle softskill trainingen klik hier