Uw medewerkers centraal

Bij al onze maatwerk trainingen staan de functionele doelstellingen centraal oftewel de “wat” vraag.
Daarom hebben wij onze eigen methode ontwikkeld voor het verzorgen van Office maatwerk trainingen. De basis van deze methode is onze User Based Computing (UBC) visie om IT structureel te laten bijdragen aan uw bedrijfsresultaten waarbij uw werknemer, oftewel de interne ICT consument centraal staat (dit zijn de medewerkers die steeds veeleisender worden).

Intakes

Voorafgaand aan elke maatwerk training houden wij een intake met u en uw medewerkers. Het doel van deze intake is het vinden van een optimale aansluiting tussen uw bedrijfsprocessen en de manier waarop de nieuwe mogelijkheden van Office 2010/ Office 2013 uw processen nog efficiënter en effectiever kunnen ondersteunen.

Vervolgens betrekken wij uw medewerkers actief (interne ICT consumenten) bij het vaststellen van de functionele eisen en wensen ten aanzien van de training. Wij maken hierbij gebruik van templates (intakeformulieren) die als uitgangspunt dienen om dit proces pragmatisch in te vullen.

Na de intake hebben we per medewerker inzicht in:

  • Het gebruik van Office modules
  • De voorkeur in leerstijl (individueel, klassikaal, e-learning)
  • De inschatting van het kennisniveau (basis, gevorderd, specialist)

De uitkomsten van de intake worden vastgelegd voor het vaststellen van de gewenste cursusinhoud en het type leerinterventie.

Voordelen Office maatwerk trainingen

Voordelen die voor u als klant direct merkbaar zijn:

  • De inhoud van de training wordt volledig afgestemd op úw specifieke kennisbehoefte
  • De tijdsduur van de training wordt aangepast aan úw specifieke behoefte
  • U bepaalt zelf de locatie van de training (in-huis of op een van onze locatie)
  • De planning van de trainingen wordt afgestemd op uw projectplanning

Kortom, een Office maatwerk training is een effectieve manier van trainen waarbij efficiency gecombineerd wordt met een hoog rendement.

Aanvraag Office maatwerk training

Wil u meer weten over de invulling van uw Microsoft Office maatwerk trainingen? Neem dan contact met ons op via aanvraag Office maatwerk training of bel 088-428 48 48. Wij helpen u graag verder!