De afgelopen 4 maanden heeft Ictivity samen met Liemerije hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe werkplek, Omnia Workspace. We zijn trots op het resultaat wat in deze korte tijd samen is neergezet. Gisteren werd het contract voor verdere samenwerking ondertekend. Op naar een mooi vervolg van de samenwerking!

Slimme inzet ICT
Vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit en innovatie door slimmere inzet van ICT heeft Liemerije ervoor gekozen de ICT uit te besteden aan een partner. Liemerije spreekt bewust over een partnership aangezien de digitale vooruitgang alleen succesvol kan zijn als er ook een goede samenwerking is tussen de partijen onderling. Met de stap naar het uitbesteden van de ICT-omgeving heeft Liemerije tegelijkertijd de keuze gemaakt voor de digitale werkplek van Ictivity waarbij gebruikersgemak een van de uitgangspunten was. Denk hierbij aan oplossingen zoals single sign-on en apparaat- en plaatsonafhankelijk werken.

Liemerije levert ouderenzorg in de Liemers, een regio ten zuidoosten van Arnhem. Liemerije heeft kleinschalige voorzieningen met zorg voor ouderen met psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en somatische problematiek. De bewoners wonen in een van de zeven huizen of verblijven er tijdelijk voor revalidatie of dagbehandeling. Ruim 800 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich dagelijks met passie in voor de allerbeste zorg. Het is voor Liemerije belangrijk een werkomgeving te bieden waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich kunnen blijven ontwikkelen.

Ondertekening contract IT uitbesteding Liemerije

Ondertekening samenwerking Ictivity & Liemerije door Wilbert van Beek, directeur Ictivity en Paola Peters, bestuurder Liemerije

#trots #samenwerken #innovatie #ictivity #liemerije #omniaworkspace #digitalevooruitgang