4 op de 10 vindt IT-omgeving een ‘one-size-fits-all’ oplossing

Eén op de vier (25%) Nederlandse werkenden wordt in de uitvoering van zijn werk beperkt door IT securitymaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity, uitgevoerd onder 1.730 werkende Nederlanders. Het zijn niet alleen de securitymaatregelen waarover men minder tevreden is. Maar liefst 43 procent geeft aan de IT binnen hun organisatie een ‘one-size-fits-all’ oplossing te vinden. De IT wordt niet gepersonaliseerd op basis van de behoeften van unieke eindgebruikers(groepen) .

Digitale werkplek geen onderdeel van MTO
De digitale werkplek is onderdeel van de IT-omgeving; dit is de plek waar alle gegevens centraal te vinden zijn. 71 procent van de organisaties heeft een digitale werkplek. De grootste voordelen hiervan vindt men dat de werkplek altijd en overal beschikbaar is (38%), men snelle toegang heeft tot informatie (23%) en het gemakkelijk is om te rapporteren en communiceren met klanten en collega’s (12%). Hoe de medewerkers de digitale werkplek ervaren, krijgt in weinig organisaties de aandacht. Er wordt bij slechts 42 procent van de organisaties een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden waar ook de digitale werkplek onderdeel van uitmaakt.

Weinig investering in digitale werknemerservaring
Het aantal bedrijven dat investeert in het verbeteren van de digitale werknemerservaring is eveneens minder dan de helft. Slechts 49 procent van werkend Nederland geeft aan dat hun organisatie dit doet. Een nog kleinere groep, slechts 36 procent, geeft aan dat er iets gedaan wordt het hun feedback over de digitale werknemerservaring. Wie er verantwoordelijk is voor de digitale werknemerservaring weet lang niet iedereen. Maar liefst 36 procent weet het niet te benoemen, 27 procent noemt de CIO/IT-manager en 10 procent van de werknemers geeft aan dat digitale werknemerservaring niet centraal bij iemand is belegd.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: “Bedrijven laten kansen liggen, wanneer zij medewerkers niet voldoende vragen naar de digitale werknemerservaring. Veel werkenden brengen het grootste gedeelte van hun werkdag door achter hun computer, zowel met als zonder digitale werkplek. Zoals er in MTO’s gevraagd wordt naar of men tevreden is met de inrichting van het bedrijfspand, moet er ook gevraagd worden naar de tevredenheid over de digitale werkplek. Op basis van deze informatie is het vervolgens waardevol om te kijken hoe de nu als ‘one-size-fits-all’-ervaren IT-omgeving meer afgestemd kan worden op het type functie. Dit zal niet alleen medewerkerstevredenheid maar zeker ook de productiviteit van medewerkers positief beïnvloeden.”

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport met alle insights.