IT trends 2013

Een van de rituelen aan het begin van een nieuw kalenderjaar is dat we de gelegenheid nemen om kort terug te kijken naar het achterliggende jaar maar we blikken vooral vooruit naar de komende 12 maanden. Wat zijn nu de drie belangrijkste onderwerpen die op de 2013 agenda van de hedendaagse CIO zeker niet mogen ontbreken?

  1. IP versie 6 transitie
  2. ….. Your Own Device
  3. Toekomst van de eigen IT afdeling

 1. IP versie 6 transitie

Het aanbod van IPv4-adressen loopt sterk terug en het ziet er naar uit dat gedurende 2013 de IPv4 adressen daadwerkelijk op raken. Nieuwe IP adressen en verbindingen zijn dan ook gebaseerd op IPv6, maar is uw netwerkinfrastructuur hier al klaar voor?

Een doordachte planning en transitieplan is dan ook een must voor iedere organisatie.

2. ………. Your Own Device

Het gespreksonderwerp in 2012 was toch wel het fenomeen Bring Your Own Device. Ook in 2013 zal de trend dat gebruikers eigen devices meenemen of kiezen veel organisaties ‘overkomen’. Het behouden van regie over devices, applicaties en data heeft hiermee een nieuwe dimensie gekregen.
Als organisatie zal je heldere doelstellingen moeten formuleren ten aanzien van productiviteitstoename en werkplezier én een duidelijk beleid dat organisatie breed is afgestemd. Denk hierbij aan afstemming met HRM en de gebruikersorganisatie met betrekking tot werkafspraken, gebruikersovereenkomsten, etc.

Met de komst van Windows8 en het grote aantal “device-bouwers” dat hier actief op inspeelt, zal ook de monopolie van Apple ten einde zijn.  Apple heeft nog altijd een grote voorsprong maar zal gegarandeerd marktaandeel binnen de zakelijk markt gaan inleveren. Al met al veel ontwikkelingen op het “Your Own” front, waarbij alles valt of staat bij doelstellingen en beleid!

3. Toekomst van de eigen IT afdeling

Belangrijker dan ooit is het hebben van een toekomstvisie voor de eigen IT afdeling. Welke rol wil ik als IT-afdeling vervullen en op welke wijze draagt de afdeling bij aan de organisatiedoelstellingen? De concurrent voor de eigen IT afdeling komt in verschillende benamingen en op regelmatige basis voorbij aan de directietafel; cloud, managed services, outsourcing maar ook de eindgebruiker die eigen keuzes maakt. Het niet hebben van een up-to-date visie kan betekenen dat je links- of rechtsom wordt ingehaald door die “concurrent”.

Door de jaren heen is de IT functionaliteit en complexiteit toegenomen, waardoor het steeds lastiger is om zelf volledig de continuïteit te blijven waarborgen. Tevens is het verwachtingspatroon van de interne ICT consument toegenomen. In de visie van De Ictivity Groep zou de nadruk voor de eigen IT’er moeten liggen op het slimmer inzetten van ICT, dicht op het primaire proces. Op het informatisering vlak zit immers de toegevoegde waarde van de eigen IT afdeling. Voor wat betreft de technische beheercomponent zou de “make or buy” discussie gevoerd moeten worden. Wat moet in eigen beheer gebeuren? En op welke onderdelen is een partner beter uitgerust waarbij je als opdrachtgever nog altijd de regie voert?

Deze aanstaande veranderingen vragen ook andere vaardigheden van de IT’ers en de IT eindverantwoordelijke. De CIO moet immers gesprekspartner zijn voor de business verantwoordelijken binnen de organisatie en een belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van de organisatiedoelen.

De IT’er zal ook meer met gebruikers dan voor gebruikers gaan werken. Ook dit vraagt uitgebreidere (communicatieve) vaardigheden. Focus zal dan ook juist moeten liggen op het faciliteren van de interne ICT consument in plaats van het beheren en controleren van het IT (server) park.

Meer weten?

Ik ga graag de uitdaging aan om u actief te ondersteunen bij bovenstaande kwesties, welke onderdeel uitmaken van onze uitgewerkte User Based Computing Visie.Neem dan vrijblijvend contact met mij op: telefoon: 088 – 428 48 48 mail: [email protected]

Auteur: Wilbert van Beek ( [email protected])