Organisaties zijn dagelijks het slachtoffer van securityincidenten. Tegelijkertijd wordt de regelgeving aangescherpt. Daarom wordt informatiebeveiliging een steeds belangrijker thema. Veel organisaties hebben niet de juiste expertise of capaciteit in huis om de IT-securityprocessen op een goede manier in te richten. Ze zijn daardoor onvoldoende in staat om snel te reageren op mogelijke aanvallen. Met de nieuwe Managed Security diensten zorgt Ictivity ervoor dat bedrijven ‘in control’ zijn als het gaat om IT security.

De nieuwe Managed Security dienstverlening bestaat uit de volgende oplossingen:

Managed Vulnerability Scanning

Vulnerability Scanning is een beheerde security-oplossing die dagelijks de ICT-omgeving scant op risico’s en mogelijke lekken. Wordt er een eventuele indringer of hacker gedetecteerd, dan slaat deze software alarm, zodat het securityteam van Ictivity meteen actie kan ondernemen om eventuele schade te beperken.

Managed Webscanning

Webscanning lijkt op de Vulnerability Scan met het verschil dat webapplicaties elke dag gescand worden op kwetsbaarheden vanaf het internet (externe scanning).

Hacker Alert

Ondanks alle maatregelen die je mogelijk zou kunnen nemen op het gebied van IT-security, is de kans reëel dat een kwaadwillende het netwerk binnendringt. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt dit door de Hacker Alert gedetecteerd. Zo wordt een dreiging op een datalek snel gesignaleerd.

Phishing as a Service

Naast IT-systemen die kwetsbaarheden hebben, vormen medewerkers vaak het grootste risico op datalekken. De dienst Phishing as a Service zorgt voor het creëren van bewustwording. Gebruikers ontvangen als test één of meerdere e-mails die er vertrouwd uitzien en waarin een kwaadaardige link is opgenomen. Daarna krijgen ze uitleg dat dit een testmail was en waaraan ze dit zouden kunnen zien. Zo maken we ontvangers bewust van de belangrijkste kenmerken van phishing, zodat ze minder snel de fout ingaan.

Security Dashboard & Reporting

Alle kwetsbaarheden van de scanning diensten en de Hacker Alert komen samen in een centraal dashboard en worden vertaald naar vier risicocategorieën. Deze risicocategorieën sluiten aan bij algemene en sectorspecifieke normeringen zoals ISO27001, NEN7510 voor de zorg en de BIG voor gemeentes. In totaal ondersteunt Ictivity elf normeringen die laten zien in hoeverre je voldoet aan de geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Mocht een security issue gevonden zijn, dan is direct inzichtelijk welke norm niet wordt gehaald of aan welke aanbeveling niet wordt voldaan. Daarmee ben je aantoonbaar ‘in control’.

Met de Managed Security diensten verbreedt Ictivity zijn security propositie, die hiernaast onder meer bestaat uit ondersteuning op het gebied van security beleid en het verhogen van de security awareness.

Meer weten over managed services of een gratis Security adviesgesprek? Neem contact met ons op!