Hacker alert

Waarschijnlijk heb je al een aantal maatregelen getroffen om security incidenten te voorkomen. Ondanks deze maatregelen is de kans reëel dat een kwaadwillende toch het netwerk binnendringt. Ieder bedrijf werkt immers met persoonsgegevens of andere gevoelige informatie en is daarmee aantrekkelijk om aangevallen te worden. 

De Hacker Alert is een oplossing die dient als alarmsysteem binnen het netwerk. Is er naast alle security maatregelen toch nog een hacker binnen gekomen in het netwerk, dan geeft de Hacker Alert een stil alarm af. Op het moment dat de hacker probeert in te loggen, of het netwerk geautomatiseerd onderzoekt (sniffing), dan geeft de Hacker Alert direct een stil alarm. Dit alarm is zichtbaar in het centrale webportaal, maar kan ook via e-mail of door middel van sms verzonden worden.

Hacker Alert helpt bij naleving AVG/GDPR regelgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat datalekken gemeld moeten worden. Maar hoe weet je dat er een datalek heeft plaatsgevonden? De Hacker Alert helpt je een datalek snel te signaleren en zo aan deze wetgeving te voldoen. De Hacker Alert is eenvoudig te implementeren. Zo kost het je organisatie nauwelijks moeite om deze meldplicht na te leven!

Managed Security diensten
Reno van der Looij - IT & ICT advies
Vraag een gratis Security adviesgesprek aan!

Reno van der Looij

Stuur een e-mail 088-4284848