In de drukbezochte presentatie “Hoe digivaardig & digiveilig is uw organisatie?” tijdens het evenement IT-Culinair 2012 op 3 en 4 oktober jongstleden werd opnieuw duidelijk dat het vergroten van de bewustwording over de digitale gevaren van deze tijd hoog op de agenda staat bij onze relaties. Een groot deel van de communicatie gebeurt immers online. Er wordt gebruik gemaakt van mobiele apparatuur. Er worden aankopen gedaan op het internet en men maakt gebruik van online-diensten voor het vinden en delen van informatie. Gebeurd dit allemaal op een veilige manier? Ook bij de huidige kabinetsformatie in Den Haag is Digiveiligheid een gespreksonderwerp. De Cyber Security Raad (SCR) hamert onder andere op bewustwording van met name het aspect Digiveiligheid en heeft bij de formateurs van het nieuwe kabinet om aandacht gevraagd voor dit thema.

Organisaties onderschatten risico’s BYOD

Een ander aspect van Digiveiligheid is dat veel Nederlandse organisaties zich in grote mate bloot stellen aan risico’s bij Bring Your Own Device (BYOD). Dit aangezien een groot aantal zaken niet goed is geregeld. Bij een derde van de organisaties wordt BYOD oogluikend toegestaan. Veel bedrijven en instellingen spreken niets met de medewerker af aangaande het gebruik van privéapparatuur.

Op maat trainingsprogramma

Ictivity Training ondersteunt u bij het Digiveiliger worden van uw medewerkers en het uitdragen van uw beleid met een op maat trainingsprogramma dat bestaat uit:

  • Een (0)-meting (diagnosetoets)

Voorafgaand aan de training kan, middels een 0-meting (diagnosetoets), worden bepaald of en hoe Digiveilig uw medewerkers zijn.

  • Training op maat (rekening houdend met uw beleid)

Het trainingsprogramma Digiveiligheid is bedoeld voor de interne ICT consument (eindgebruiker) en draait om bewustwording en het toetsen van de feitelijke kennis met betrekking tot veilig ICT-gebruik.
Tijdens de training komen de belangrijkste uitgangspunten aan de orde die ten grondslag liggen aan veilig ICT-gebruik.
Er wordt ingegaan op zaken als databeveiliging, phishing etc. bezien vanuit het niveau van een gebruiker (dus niet vanuit een ICT beheerder).

  • Examen (onderdeel van Europees Computer Rijbewijs)

Na afloop van de training is er de mogelijkheid om het kennisniveau van de eindgebruiker te toetsen middels een officieel erkend ECDL examen.

Kennis en ervaring

De trainers en adviseurs van Ictivity Training hebben ruime ervaring met vraagstukken rondom Digiveiligheid. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 48
mail: [email protected]

Auteur: Toine van Eijk ([email protected])