Gemeenten kiezen steeds meer voor samenwerking en het (gedeeltelijk) uitbesteden van taken. Voor een soepel proces met alle partners in de keten vraagt dit vaak om een andere manier van werken. Zowel voor de IT-afdeling van de gemeente als voor de leverancier. Hoe pak je dat aan?

In het raadhuis in Vught bespraken verschillende vertegenwoordigers van gemeenten samen met Ictivity onlangs over regievoering bij de lokale overheid. Onder leiding van Otto Thors, hoofdredacteur van multimediaal platform InGovernment, kwamen diverse onderwerpen aan bod. Van de verschillende fases van de digitale transformatie en de digivaardigheid van ambtenaren tot bestuurlijke betrokkenheid bij IT-projecten en personeelsbeleid.

Formuleer juiste behoefte

Eigenlijk heeft elk gemeentelijk project anno 2017 een IT-component. Het begint met het formuleren van de juiste behoefte. Dit vraagt om andere vaardigheden van een IT-medewerker en een andere benadering door de IT-leverancier. De IT’er bij een (lokale) overheid wordt een broker tussen de leverancier en de business. Op die manier kunnen gemeenten blijven voldoen aan de steeds hoger wordende eisen op het gebied van dienstverlening aan burgers.

De levendige discussie werd afgesloten met een lunch in de raadzaal van het bijzondere raadhuis. Wil je meer weten over slimme oplossingen voor de overheid? Bekijk dan de verschillende ICT diensten eens.