Bestuur Sorriso Kids (op achtergrond Monique Bullens en Bart Koolen) en directie Ictivity (op voorgrond Peter Halling en Wilbert van Beek) tekenen voor een langdurige samenwerking.

Ongeveer acht jaar geleden landde Lonneke Das in Porto Seguro, aan de monding van de rivier Buranhem, voor het eerst in Brazilië. Aan de overkant van de rivier ligt het plaatsje Arraial d´Ajuda. Dáár werd ze geraakt door de armoede en ellende in de achterbuurten en de gevolgen daarvan voor de kinderen. Ze maakte kennis met mevrouw Vó Jurema en het tehuis waarin die de meest schrijnende gevallen opving en zo goed en zo kwaad als het ging, probeerde te verzorgen; met eigen geld en incidentele giften.

Om het voor Lonneke mogelijk te maken om haar werk te blijven doen is geld nodig. Het kindertehuis en Lonneke vechten elke maand tegen de rode cijfers. Soms moet voor de kinderen op rekening eten gekocht worden omdat daarvoor simpelweg geen geld is. Ook Lonneke heeft alles wat ze had gestoken in haar project wat haar veel onzekerheid oplevert.

Dankzij een nieuw bestuur is de stichting afgelopen jaar professioneel op poten gezet. Bart Koolen: “Er zijn inmiddels vele projecten gestart en uitgevoerd om continuïteit te waarborgen. Een van deze projecten was het vinden van een sterk en maatschappelijk betrokken bedrijf wat als organisatie de stichting wil omarmen en kan versterken. Mede-bestuurslid Monique Bullens kwam op het juiste moment in contact met Peter Halling, directeur van De Ictivity Groep. Al snel zijn we met elkaar aan tafel gegaan en hebben de grote lijnen voor de langdurige samenwerking uitgezet”.

Peter Halling: “De Ictivity Groep is een bedrijf met meer dan honderdtwintig professionals op het gebied van ICT advies, consultancy, detachering, managed services en training. Met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam, kunnen we het hele land bedienen. Vanuit het oogpunt sociaal maatschappelijk ondernemen waren wij op zoek naar een concreet doel met een transparate stichting er achter. Bovendien zochten wij een doel dat direct aansluit op onze kernwaarden; een mensenbedrijf met de wil om te zorgen voor continuiteit en stabiliteit. Of het nu gaat om de stabiliteit en continuiteit van ict omgevingen of de leefbaarheid en stabiliteit van kinderen, als er geen wil is dan houdt het snel op… De wil van een gedreven groep mensen die met passie haar doelen nastreeft, ieder met haar eigen kwaliteiten en specialismen, is wat De Ictivity Groep en Sorriso kids met elkaar verbindt. Uiteindelijk streven we er samen naar, of het nu om een onderneming of een stichting gaat, beide organisatie(s) naar een hoger plan te tillen.

Bart Koolen: “Het is dan ook ontzettend fijn dat de enorme inzet van het hele bestuur van Sorriso Kids haar vruchten afwerpt. Zonder de steun van bedrijven en particulieren is het voor onze stichting onmogelijk om onze doelen te verwezenlijken. Ieder die geïnteresseerd is in onze stichting zou eens kunnen kijken op onze website: www.sorrisokids.com. Schroom niet eens contact met ons op te nemen. Namens de straatkinderen van Brazilië alvast bedankt!!!