Op het oog twee heel verschillende processen die naar mijn mening toch erg veel met elkaar gemeen hebben. Beiden zijn voor de meeste organisaties geen primair proces en raken direct alle medewerkers in een organisatie. Groot verschil is dat nagenoeg iedere organisatie zich laat ontzorgen voor wat betreft schoonmaak en dit toevertrouwt aan externen. Het ICT proces daarentegen wordt vaak nog volledig vanuit de eigen organisatie ingevuld.

Vertrouwen

Vertrouwen is het sleutelwoord bij het uitbesteden van processen en zeker in het geval van ICT. Alleen al het gevoel dat mensen die niet bij je op de payroll staan toegang hebben tot de bedrijfsgegevens schrikt organisaties af. Maar is dat bij schoonmaak dan zo anders? Deze “externen” hebben immers toegang tot alle ruimtes binnen uw pand en dat vaak ook nog buiten de gebruikelijke kantoortijden. Ook delen we de codes voor het alarm en de sleutels die toegang geven tot het pand en de ruimtes binnen het pand. Of heeft het te maken met onbekendheid en het feit dat we zelf nog onvoldoende vertrouwd zijn met het “gevoel” dat we de controle op onze ICT middelen en proces gaan delen.

Onbekendheid grootste dilemma bij uitbesteding

Bij nieuwe investeringen of ingrijpende wijzigingen in de ICT omgeving overweegt nagenoeg iedere organisatie of het uitbesteden van een ICT proces of ICT voorziening een zinvolle keuze is. De rechtvaardiging hiervoor kan divers zijn en wordt zeker niet altijd gedreven door kostenverlaging. Een belangrijke eerste stap naar het uitbesteden van delen van de ICT omgeving is het opdoen van management-ervaring zodat een organisatie in staat is een goed opdrachtgever te zijn. Op welke wijze wordt de organisatievraag vertaald naar een servicevraag en blijft u in staat om de regie te behouden. In het co-sourcingsmodel van De Ictivity Groep is dit dé belangrijkste stap in het voortraject zodat het traject met voldoende kans op succes ingegaan wordt.

Blijf in controle!

In onze visie is de ICT infrastructuur, of onderdelen daarvan, een relatief eenvoudig uit te besteden proces waar op het gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en kosten winst te behalen valt. Maar net als bij het schoonmaakproces: blijf in controle!

Meer weten?

Wilbert-van-Beek-1 nieuwsbrief1Ik ga graag de uitdaging aan om u actief te ondersteunen bij bovenstaande kwesties, welke onderdeel uitmaken van onze uitgewerkte User Based Computing Visie. Neem dan vrijblijvend contact met mij op: telefoon: 088 – 428 48 48 mail: [email protected]

Auteur: Wilbert van Beek ( [email protected])