De kantooromgeving verandert in een community waar men kan leren van mensen uit allerlei vakgebieden.

Augmented reality (AR), virtual reality (VR), Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI). Het zijn technologieën die een steeds groter onderdeel van onze maatschappij vormen. Van suggesties die Netflix voor je doet voor een volgende film tot auto’s die zelf rijden – het verbaast vrijwel niemand meer. Ook op de werkvloer gaan dit soort technologieën steeds meer invloed hebben op werkzaamheden, bedrijfsprocessen en de wijze waarop we samenwerken. Wat er dan precies gaat veranderen? Ik vertel je graag hoe ik de toekomst voor me zie.

Van kantoor naar huis naar community
Tegenwoordig hebben we in ons privéleven de nieuwste apparaten en technologieën tot onze beschikking. Vroeger was dit wel anders en kwamen we alleen op kantoor in aanraking met de nieuwste computer. Nu verbinden we met gemak onze smartphones aan onze laptops, vragen we Alexa muziek af te spelen en geven sommige koelkasten zelfs aan dat het tijd is om boodschappen te doen. Wie wil in zo’n wereld nog de hele week op kantoor zitten? Bedrijven gaan langzaamaan mee in deze trend door medewerkers een digitale werkplek aan te bieden. Zo’n online werkplek geeft medewerkers onbeperkt toegang tot benodigde gegevens en hun eigen IT-omgeving, waardoor zij op elk gewenst moment en elke gewenste locatie kunnen werken. Zo vervaagt de grens tussen werk en privé.

Hoewel deze ontwikkeling fysieke aanwezigheid op de werkvloer overbodig maakt en onze relaties steeds meer online vormen gaan aannemen, blijven we kuddedieren. We zullen altijd behoefte hebben aan menselijk contact, hoe comfortabel thuiswerken ook klinkt. Medewerkers gaan daarom ook op zoek naar plekken waar professionals met verschillende functies en achtergronden bijeenkomen. Op deze manier verandert de kantooromgeving in een community waar men kan leren van mensen uit allerlei vakgebieden.

VR en AI zijn niet meer weg te denken
Springen we 15 jaar de toekomst in, dan is VR inmiddels een gevestigd onderdeel van het werkleven. Denk aan virtuele vergaderingen die je vanaf de keukentafel bijwoont via een virtual-reality bril of je eigen hologram dat bij de klant langsgaat. De nieuwe generatie geeft steeds minder om persoonlijke binding. Daardoor schuiven niet alleen werk en privé in elkaar, ook de grens tussen het fysieke en virtuele vervaagt. AI draagt een steentje bij aan deze vermenging. In de klantenservice zien we bijvoorbeeld dat chatbots een ondersteunende rol aannemen of zelfs complete taken van medewerkers overnemen. Hoewel het nu nog gaat om simpele werkzaamheden, zal deze ontwikkeling naar steeds uitgebreidere vormen van dienstverlening gaan.

De controle loslaten
Ondanks het rappe tempo waarop bovenstaande technologieën ontwikkelen, liggen er nog verscheidene uitdagingen in het verschiet. We willen ons allemaal graag onderscheiden met de nieuwste technologieën, maar vinden het tegelijkertijd moeilijk om de touwtjes uit handen te geven. Zeker als het aankomt op de inzet van AI, behouden we waar mogelijk graag de controle. Dit geldt ook binnen de bedrijfssfeer, waar organisaties voorzichtig zijn met het doorvoeren van innovatieve technologieën. Zij willen namelijk eerst zien wat investeringen opleveren voor de organisatie. Een begrijpelijke denkwijze, maar mijns inziens te terughoudend. Wie het kantoor van de toekomst wil zijn, zal deze koppige instelling los moeten laten. Hoog tijd dat iedere organisatie de toekomst tegemoet gaat.

Dominique Frison
Segment Manager