De zorg wordt uiteindelijk beter wanneer er genoeg aandacht uitgaat naar de ICT know-how van zorgmedewerkers.

Ook in de zorg is de digitale revolutie op dreef. ‘Verappifying’ biedt vele mogelijkheden en digitale communicatie wordt steeds eenvoudiger. In het verleden, toen men net computers begon te gebruiken, werden er nog cursussen gegeven. Tegenwoordig gaan zorginstanties er vanuit dat hun medewerkers al wel weten hoe zij om moeten gaan met de digitale veranderingen. Hier blijken zij toch behoorlijk naast te zitten. Uit recent onderzoek omtrent IT-voorzieningen in de zorg blijkt nu dat maar de helft van de zorgmedewerkers de eigen ICT know-how als voldoende beschouwt om hun werk op de juiste manier uit te kunnen voeren. Anders gezegd: de medewerkers uit de verschillende soorten gezondheidszorg vinden dat zij nog niet klaar zijn voor de vergaande digitalisering. Ik leg in deze blog uit waarom dit probleem door de zorginstanties aangepakt moet worden.

Onzekerheid, fouten en tijdsverspilling

Zorgverleners komen ontzettend vaak met digitale uitdagingen in aanraking. Bijvoorbeeld wanneer zij digitale dossiers bij moeten werken, of informatie moeten opzoeken in de vele verschillende systemen. Een groot gedeelte van de zorgverleners is onzeker en heeft het idee dat hun kennisniveau de ontwikkelingen niet kan bijhouden. Het hebben van benodigde ICT-kennis voor de digitalisering van de zorg is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Naast deze onzekerheid zijn er nog twee andere redenen om het probleem aan te pakken.

Allereerst moeten er kritieke situaties worden voorkomen. Doordat men niet goed weet hoe de voorzieningen werken, worden er meer fouten gemaakt. Fouten kunnen in het uiterste geval zelfs zorgen voor kritieke situaties. Het onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de zorgmedewerkers op zijn minst één keer in een kritieke situatie terecht is gekomen waarvan ICT de oorzaak was. Dit is allereerst tragisch voor zowel de cliënt zelf, maar ook voor de zorgverlener en de zorginstantie. Daarnaast leidt dit ook tot negatieve media-aandacht.

Ten tweede wordt er op dagelijkse basis tijd verspild doordat men niet de juiste digitale vaardigheden heeft. Zorgverleners geven in het onderzoek aan dat ICT-kennis steeds belangrijker wordt. Zij beseffen zich dus blijkbaar wel dat dit een onderwerp is wat niet genegeerd mag worden.

Het adopteren van de nieuwe techniek

Er moet dus voor gezorgd worden dat de nieuwe technologie op de juiste manier wordt overgenomen door de zorgverleners in de organisatie. De zorgmedewerkers hebben een gerichte aanpak nodig om digivaardig én digiveilig te worden. De begeleiding moet zich daarbij zowel richten op de computeressentials als op online samenwerken. Een informele manier van leren op de eigen werkplek werkt hiervoor goed.

Iedere zorgmedewerker heeft hulp nodig op zijn of haar eigen niveau. Bij het begin van een IT adoptieprogramma is het om die reden van belang om allereerst een kennismeting te doen. Hierbij kan dan gepeild worden hoe de medewerker op dat moment omgaat met de technologie. De upgrade op het gebied van kennis moet worden afgestemd op de behoeften van iedere medewerker. Naast deze digivaardigheid is het ook belangrijk om medewerkers bewust te maken van informatiebeveiliging. IT security is ook een onmisbaar onderdeel van de training. Verschillende onderwerpen moeten hierbij herhaaldelijk aan bod komen, zoals bijvoorbeeld de betekenis van het werken met informatie komen. Ook is het voor de zorgverleners belangrijk om te weten wat de online riscio’s zijn en wat de gevolgen zijn voor de cliënt. De zorg wordt uiteindelijk beter wanneer er genoeg aandacht uitgaat naar de ICT know-how van de zorgmedewerkers. Wanneer de technologie niet stil staat, moet de zorg dat ook zeker niet doen.

Hoe ontwikkel je een effectief IT adoptieprogramma? Download de whitepaper IT adoptieprogramma

Vragen naar aanleiding van dit artikel of onze whitepaper? Neem gerust contact met ons op want wij helpen je graag verder.