Het is cruciaal om het gebruikersgemak centraal te stellen en steeds meer vanuit de gebruikersbehoefte te automatiseren.

Zorgverleners verwachten alsmaar meer van ICT-middelen en daarnaast verandert de informatiebehoefte continu. Binnen de zorgsector is er steeds meer behoefte aan oplossingen die optimale kennisdeling tussen medewerkers, goede communicatie en informatievoorziening naar cliënten stimuleren. De vraag hierbij is hoe je alle benodigde informatie op een intuïtieve manier naar de zorgverlener brengt. Maar dit is niet het enige waar rekening mee gehouden moet worden, informatiedeling moet ook nog eens veilig zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving. Bovendien speelt mobiliteit ook een belangrijk rol, want zorgverleners willen altijd en overal toegang hebben tot de benodigde informatie en applicaties. Hoe zorg je er als organisatie voor dat er wordt voldaan aan al deze wensen en eisen? Bart van Bokhoven, Segment Manager Zorg bij Ictivity, geeft antwoord op deze vraag.

Zorg verandert snel
De zorg wordt continu geconfronteerd met veranderingen. Dit heeft te maken met krimpende bestedingsruimtes, maar ook met nieuwe wet- en regelgeving. Alle managers en bestuurders krijgen daardoor in toenemende mate te maken met strategische complexe vraagstukken. Bij ieder besluit wordt er nagedacht of dit de organisatie daadwerkelijk flexibel en wendbaar blijft om snel en efficiënt op veranderingen in te spelen.

De behoefte aan flexibiliteit gaat gepaard met de continue veranderingen. Daarbij komt dat er steeds meer wordt verlangd dat de nieuwste technieken, als domotica en e-health, worden geïntroduceerd. Zorgmedewerkers en cliënten verwachten steeds meer, waardoor een digitale informatievoorziening niet langer meer te ontkennen is. Bovendien bevordert dit de communicatie binnen de gehele zorgketen. Om dit te verwezenlijken is een flexibele werkomgeving van essentieel belang. Helaas is hier maar zelden sprake van.

De zorgverlener als uitgangspunt voor ICT
Eén van de belangrijkste onderwerpen bij zorgmedewerkers is mobiliteit. Onderzoek naar ICT voorzieningen in de zorg toont aan dat zorgmedewerkers op dit gebied nog veel wensen hebben, ondanks dat het vandaag de dag vanzelfsprekend is om altijd en overal op ieder device toegang te hebben tot je applicaties. Zo willen zorgverleners veel meer aan de bron registeren door het gebruik van een laptop, tablet of smartphone. De data moet in feite meereizen met de eindgebruiker. Daarom is het cruciaal om het gebruikersgemak centraal te stellen en steeds meer vanuit de gebruikersbehoefte te automatiseren. Gooi complexiteit overboord en vereenvoudig het zorgproces. Een zorgmedewerker hoort zich niet bezig te houden met softwareprogramma’s en andere ICT-zaken, maar wil optimaal zorg verlenen en aandacht geven aan de cliënt. Het is aan de organisatie om de IT-infrastructuren op te stellen vanuit de zorgverlener, zij zijn immers de eindgebruikers en moeten baat hebben bij de oplossingen.

Digitale werkplek voor ieder zorgprofiel
Elke zorgmedewerker heeft andere behoeften, daarom is het belangrijk dat de zorgwerkplek hier goed op aansluit. Zo wijkt de informatiebehoefte van bijvoorbeeld een intramurale verzorgende af van die van een thuiszorgmedewerker. En een GGZ-verpleegkundige heeft andere wensen dan een specialist in de ouderenzorg doordat zij te maken hebben met verschillende werkprocessen. Het komt er dus op neer dat een persoonlijke werkomgeving moet aansluiten bij de werkzaamheden die de specifieke zorgverlener verricht. Taakgerichte apps binnen een werkplek zorgen ervoor dat het werk veel efficiënter wordt ingericht. Welke functionaliteit hoort bij welk zorgprofiel? Zo is het voor de thuiszorgmedewerker belangrijk om in één oogopslag de juiste informatie over de volgende cliënt te zien. Overigens zorgt betere toegang en verhoogde mobiliteit ervoor dat registreren aan de bron snel, eenvoudig en efficiënt gebeurt. Er hoeft niet meer eerst op papier en vervolgens digitaal geregistreerd te worden. De combinatie van optimale mobiliteit en toegang reduceren dus ook de kans op fouten.

Een persoonlijke digitale werkplek faciliteert de zorgmedewerkers. Het is mogelijk om alle applicaties van een organisatie te ontsluiten in deze werkplek. Denk hierbij aan het ECD, roosterpakket, Familienet of de maaltijdbestelservice. Deze verschillende applicaties komen in een centraal portaal samen. Daarnaast hoeft de zorgmedewerker maar één keer in te loggen om in zijn of haar persoonlijke portaal te komen, waarin alle benodigde applicaties en relevante informatie een overzicht staan. Dit gemak geeft de zorgverlener de mogelijkheid om snel te wisselen tussen het medicatiedossier, het ZorgLeefPlan en het rooster.

Oftewel, een digitale werkplek is een moderne en intuïtieve manier van werken die het zorgproces ondersteunt. De zorgmedewerker kan vanuit een centrale omgeving direct bij alle benodigde informatie. Alle informatie verkregen tijdens het zorgproces wordt op een slimme manier vastgelegd. Niet langer hebben medewerkers last van kopzorgen, maar een medicijn voor kwalitatieve zorg voor de cliënt.

Wil je graag persoonlijk advies? Neem contact op voor een kennismaking.

Bart van Bokhoven
Segment Manager Zorg