De omgeving waarin zorgprofessionals werken moet flexibel te gebruiken en in te delen zijn.

De werkzaamheden van zorgverleners, het bestuur en kantoormedewerkers zijn divers en hier geldt ook nog eens zoveel mensen zoveel wensen. Dan kijken we nog niet eens naar de digitale transformatie, GDPR en de wensen van cliënten rondom inzicht in het eigen dossier. Zonder deze ontwikkelingen staat de IT-afdeling al voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen aan welke eisen IT-voorzieningen volgens de zorgprofessional precies moet voldoen.

Meer dan 500 professionals die werken in jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis- en de geestelijke gezondheidszorg zijn in opdracht van Ictivity in een onderzoek gevraagd wat hun eisen zijn ten aanzien van IT-voorzieningen in de zorg. De activiteiten van het management, kantoormedewerkers en zorgverleners zijn verschillend. Wanneer we kijken naar de gemiddelde dag van een zorgverlener zijn zij vooral bezig met het bezoeken en ondersteunen van cliënten. In tegenstelling tot het management en kantoormedewerkers die zich bijna de hele dag op kantoor werkzaam zijn. In deze blog schenk ik aandacht aan de verschillende wensen van zorgprofessionals.

Verschillende belangen in de zorgverlening

Als zorgverlener reis je continu van cliënt naar cliënt. Na ieder bezoek wordt er gerapporteerd. Het rapporteren is niet alleen wettelijk verplicht (WGBO), maar is ook belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het voorkomen van kritieke situaties. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat gemakkelijk rapporteren en communiceren voor zorgverleners op de eerste plaats staat, 43 procent vindt dit het belangrijkste. Ook kantoormedewerkers en het management vinden dit belangrijk (29%). Naast gemakkelijk rapporteren zetten kantoormedewerkers en het management het altijd en overal beschikbaar zijn van systemen (29%) ook op de eerste plaats. Terwijl zorgverleners dit veel minder belangrijk vinden (10%). Opvallend aangezien zij juist continu on-the-move zijn.

Voldoen aan alle wensen

Ook blijkt dat meer dan één op de tien zorgprofessionals de ICT-voorzieningen met een onvoldoende beoordelen (13%). Er zijn een tweetal eisen waaraan de voorzieningen moeten voldoen om een voldoende te scoren. De eerste is flexibiliteit. De omgeving waarin zorgprofessionals werken moet flexibel te gebruiken en in te delen zijn, zo ziet elke professional alleen de voor hem relevante applicaties. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld niet alleen de applicaties beschikbaar hebben om te kunnen rapporteren, maar ook gelijk het rooster, familienet en ECD kunnen inzien. Daarnaast is het van belang dat de werkomgeving communicatie met partners in de zorgomgeving faciliteert. De tweede eis waaraan ICT-voorzieningen moeten voldoen is gemak in gebruik. Niet alleen moeten zorgprofessionals snel en simpel kunnen inloggen op de online werkomgeving, zij moeten daarnaast ook snel beschikking hebben over de juiste informatie, zonder te hoeven zoeken in een ratjetoe aan applicaties. In de praktijk betekent dit dat er maar één keer ingelogd hoeft te worden om toegang te krijgen tot hun eigen persoonlijke digitale werkplek. Waarbinnen alleen de voor de zorgverlener relevante applicaties zichtbaar zijn om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Zodra een digitale werkplek voldoet aan deze twee eisen, worden er aan veel wensen van de diverse functies binnen de zorg voldaan. En voldoen de IT-voorzieningen aan de wensen in de zorg.

Meer weten over ICT-wensen in de zorg?

Heb jij naar aanleiding van het onderzoeksrapport over IT-voorzieningen in de zorg of dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op want wij helpen je graag verder.