De verwachtingen van zorgverleners ten aanzien van ICT-middelen, mobiliteit en de behoefte aan informatie zijn drastisch veranderd. Organisaties in de zorg zijn in toenemende mate op zoek naar oplossingen die optimale kennisdeling tussen medewerkers, goede communicatie en informatievoorziening naar cliënten stimuleren. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Bekijk de opname van het webinar en ervaar hoe je informatie op een intuïtieve manier naar de zorgverlener brengt en ontsluit naar cliënten en partners in de zorgketen.