Cybercriminaliteit heeft zich in een onvoorstelbaar tempo ontwikkeld tot één van de grootste bedreigingen voor de continuïteit van bedrijven en organisaties. Met steeds grotere regelmaat worden we geconfronteerd met cybersecurity incidenten en meldingen over kwetsbaarheden. Niet alleen worden er steeds meer lekken in veelgebruikte software en systemen ontdekt, maar ook de snelheid waarmee deze informatie verspreid wordt, ook onder potentiële misbruikers, vraagt veel van je organisatie. Bij het bekend worden van een kwetsbaarheid is het van belang om snel in te grijpen, de impact in te schatten en adequaat op te volgen. Ictivity heeft deze activiteiten ondergebracht in de Security Alerting dienst waarbij de zorg over security meldingen en de opvolging daarvan uit handen genomen wordt.

Security Alerting Service
De Security Alerting Service zorgt ervoor dat alle beveiligingsadviezen van het NCSC (Nationaal Cyber Security Center) met de kwalificatie High/High en meldingen van vendoren en fabrikanten door ons worden beoordeeld op ernst en mogelijke impact op de IT-omgeving. De betreffende meldingen worden door ons pro-actief gemeld aan je organisatie en voorzien van een toelichting, vertaling naar mogelijke risico’s voor je organisatie en een advies welke maatregelen er getroffen dienen te worden om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor omgevingen die onder het beheer van Ictivity vallen worden de noodzakelijke updates afhankelijk van de ernst meegenomen in het changeproces of direct uitgevoerd.

Wat is een NCSC beveiligingsadvies?
Het NCSC publiceert beveiligingsadviezen naar aanleiding van recent gevonden kwetsbaarheden of dreigingen. In zo’n publicatie, ook wel advisory genoemd, staat een toelichting, de mogelijke gevolgen en indien beschikbaar de mogelijke oplossing om een kwetsbaarheid te verhelpen. De kwetsbaarheid of dreiging wordt door het NSCS ingeschaald op Low, Medium of High op basis van de kans dat een kwetsbaarheid wordt misbruikt en de ernst van de schade die kan optreden bij misbruik.

Altijd op de hoogte van dreigingsinformatie
Met de Security Alterting Service ben je als organisatie altijd voorzien van de meest actuele informatie rondom mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden;

  • pro-actieve meldingen over High/High kwetsbaarheden
  • meldingen worden gekwalificeerd en ingeschat op impact voor jouw organisatie
  • voorzien van adviezen voor wegnemen kwetsbaarheden
  • kennis security specialisten Ictivity 24×7 beschikbaar

Meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie over de Security Alterting Service of managed IT security dienstverlening.