Als grootste ICT infrastructuur dienstverlener met focus op het midden bedrijf in Nederland ziet De Ictivity Groep een verandering in de wensen en vragen van haar klanten. De transformatie welke de Ictivity Groep in 2011 heeft doorgemaakt, zorgt voor een enorme groei van haar activiteiten. Om invulling te geven aan deze groei is Ictivity op zoek naar tientallen nieuwe consultants. Consultants op het snijvlak van end-user computing en functioneel automatiseren.

Ictivity ziet ook dat bij de veranderende klant de eindgebruiker meer en meer centraal komt te staan. Binnenkort zal De Ictivity Groep een nieuw concept lanceren waarin functionaliteit, schaalbaarheid, flexibiliteit en beheer centraal staan. Gericht op de toenemende mate waarin deze eindgebruiker overal, altijd en liefst op zijn eigen mobiele devices kan werken en bereikbaar is.

Wilbert van Beek, commercieel directeur Ictivity geeft aan dat de eindgebruiker meer en meer bepalend is voor het IT landschap. Gebruiker = klant & bepaalt lijkt een wiskundige formule, maar is een les die we geleerd hebben. Voor IT afdelingen is het steeds lastiger om standaarden voor te schrijven aan de interne en externe klant. Ook het voorschrijven van de te gebruiken devices wordt alsmaar lastiger. Zeker de zogenaamde generatie Y; de millenials die na 1980 zijn geboren en opgegroeid met ICT, kunnen niet worden veroordeeld tot een dichtgetimmerde WindowsXP desktop. Zij zijn op IT gebied behoorlijk “self-supporting” en verwachten dan ook een bepaalde mate van vrijheid. Het is aan ons, ICT-ers, om op deze ontwikkeling in te spelen!

IT alignement wordt steeds belangrijker en daarnaast verschuift de functie inhoud van de traditionele ICT Manager naar die van CIO. Van evident belang is hoe ICT de interne klant (business) zo flexibel mogelijk ICT functionaliteit kan bieden met een voorspelbaar kostenpatroon en een SLA voor het totale beheer.

Per 1 januari jl. gebruikt Ictivity, om uiting te geven aan de nieuw ingeslagen weg, daarom ook de slogan “Grip op Morgen”. Ter ondersteuning is ook een nieuwe website gecreëerd, www.ictivity.nl