Eindhoven, 11 juli 2013

Op 26 juni jl. heeft de Werkorganisatie Duivenvoorde (ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten) de opdracht voor het moderniseren van de volledige ICT infrastructuur aan De Ictivity Groep gegund. De Ictivity Groep, hierna te noemen Ictivity, is in de aanbestedingsprocedure op basis van haar plan van aanpak, het voorgesteld concept en de marktconforme pricing als beste uit de bus gekomen.

Toekomstbestendige ICT-infrastructuur

Het door Ictivity aangeboden concept en de bijbehorende projectaanpak zorgt ervoor dat de Werkorganisatie Duivenvoorde de beschikking krijgt over een moderne en robuuste ICT-infrastructuur. Een toekomstbestendige ICT-infrastructuur die maximaal bijdraagt aan de dienstverlening voor burgers, het bedrijfsleven en andere organisaties die diensten afnemen van de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Zelfstandige integratie van applicaties

De nieuwe infrastructuur zorgt ervoor dat de Werkorganisatie Duivenvoorde de komende jaren zelfstandig verschillende gemeentelijke applicaties kan integreren. Ictivity zet bewezen en toekomst vaste technologieën in, waardoor de Werkorganisatie Duivenvoorde de nieuwe ICT wensen zonder risico’s kan faciliteren

Het nieuwe werken

Tevens worden de werkplekken vernieuwd, waarbij “Het nieuwe werken” een belangrijk onderdeel is in de geadviseerde oplossing. De nieuwe werkplek is gebaseerd op het Server Based Computing concept. Dit zorgt er voor dat alle gebruikers gebruik kunnen maken van hun persoonlijke werkplek, ongeacht op welke plek men werkt. Ook de telewerkers kunnen op afstand op een veilige manier en plaats onafhankelijk gebruik maken van de eigen werkplek van Werkorganisatie Duivenvoorde.

Kennisborging

Uiteraard is kennisborging van groot belang en daarvoor zullen de ICT beheerders van de Werkorganisatie Duivenvoorde uitgebreid door Ictivity worden getraind op de diverse verschillende expertise gebieden. Dit stelt de eigen ICT beheerafdeling in staat om na oplevering van het project de eigen omgeving succesvol te onderhouden.

Willem Loos, senior adviseur I&A Werkorganisatie Duivenvoorde geeft aan “Per 1 januari jl. zijn de ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten samengevoegd. Dit was een uitgelezen moment om de ICT infrastructuur van beide gemeenten te moderniseren. De ICT teams zijn reeds in augustus 2010 samengegaan en hebben al bijna 3 jaar succesvol gewerkt aan de harmonisering van de ICT systemen van beide gemeenten. Om ook voor de toekomst goed toegerust te zijn op alle ontwikkelingen, is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie. Na een gedegen aanbestedingsprocedure hebben wij de opdracht gegund aan De Ictivity Groep. Zij hebben de meest passende aanbieding gedaan en wij vertrouwen op een goede samenwerking.”

“Onze User Based Computing visie is gebaseerd op een doordacht ICT fundament dat geschikt is voor huidige en toekomstige ICT ontwikkelingen. Deze moderniseringsslag is daar een mooi voorbeeld van met als resultaat dat ontwikkelingen als Bring Your Own Device en plaats/tijd onafhankelijk werken mogelijk is voor alle ambtenaren binnen de Gemeenten Wassenaar en Voorschoten “ aldus Wilbert van Beek, Commercieel Directeur De Ictivity Groep