Onderwijsgroep Tilburg kiest voor De Ictivity Groep

Op foto: Carl Govers, College van Bestuur, Onderwijsgroep Tilburg (links) en Wilbert van Beek, Commercieel Directeur De Ictivity Groep

Onderwijsgroep Tilburg, de onderwijsorganisatie die het ROC Tilburg, Vakcollege Tilburg, de Frater van Gemertschool, het Reeshof College en NCVB Bedrijfsopleidingen bestuurt, koos voor De Ictivity Groep ter ondersteuning van haar ICT-werkplekbeheer, support en systeem/netwerkbeheer. Dit gebeurt door het flexibel inhuren van specialisten die bekend zijn met de IT-omgeving van de onderwijsorganisatie.

Onderwijsgroep Tilburg kent een Shared Services Center dat de scholen ondersteunt op het gebied van onderwijs, kwaliteitsbewaking, projecten en ICT.

Om de vernieuwing van de IT-omgeving en strategische personeelsplanning uit te voeren, schreef de groep een aanbesteding uit, zodat het inhuren van tijdelijk personeel in wettelijke kaders en contractuele vorm vastligt. Dit moet de samenwerking en samenhang verbeteren, inwerktijden verkorten en financiële voordelen opleveren.

Flexpoule IT-specialisten op afroep beschikbaar

Ictivity werd gekozen voor het onderdeel IT op basis van de geboden ‘flexpoule’. De twee organisaties werken al lang samen en Ictivity is dan ook goed bekend met de IT-omgeving van de onderwijsinstellingen. De engineers en consultants die er gewerkt hebben, zijn nu samengevoegd in de flexpoule die continu ondersteuning kan leveren. In de overeenkomst is bijvoorbeeld opgenomen dat de flexpoule medewerkers heeft die bekend zijn met Onderwijsgroep Tilburg, en ook beschikbaar worden gemaakt indien nodig, ook wanneer ze op dat moment bij andere klanten werkzaam zijn.

De flexpoule van specialisten garandeert Onderwijsgroep Tilburg een match tussen vraag en aanbod; er is altijd iemand beschikbaar, en bovendien iemand die bekend is met de IT-omgeving en met de collega’s. Hierdoor gaat geen tijd verloren aan uitleg en inwerken en kan er onderling snel worden geschakeld.

Werkzaamheden in verschillende functiegebieden

Onderwijsgroep Tilburg wil qua IT van een beheerorganisatie naar regie-voerende organisatie toe. De technische infrastructuur is overgebracht naar een datacenter en steeds meer applicaties gaan naar de cloud. Dit traject zal door Ictivity ondersteund worden.

De werkzaamheden voor het ondersteunende personeel zijn opgedeeld in vier functiegebieden. Onder werkplekbeheer valt het beheer van de Windows-werkplekken. De 1e lijn support omvat helpdesktaken als het registreren van meldingen, oplossingen aandragen en het voorkomen van meldingen door pro-actief te handelen. De 2e lijn support betreft systeem/netwerkbeheer en gaat in op het analyseren en oplossen van 2e lijn incidenten. Ten slotte is er het projectsupport, waarbij de projectleider wordt ondersteund in verschillende ICT-activiteiten.

Overeenkomst

De overeenkomst heeft een contractduur van vier jaar, en is per direct ingegaan.