Het thema in KennisHub voor de maand februari is AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een onderwerp waar we in deze digitale tijd regelmatig mee te maken hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met mijn privacy en persoonsgegevens? We hebben een leerpad “AVG Hoe zat het ook alweer?” voor je samengesteld zodat je snel op de hoogte bent van de verschillende onderwerpen. Elk onderdeel komt aan bod in een aparte microlearning van ongeveer 5 minuten. Je hebt het hele leerpad dus in minder dan een half uur afgerond.

De privacy van persoonsgegevens
Kennishub AVGDe AVG heeft als doel om persoonsgegevens te beschermen. Dit is onder te verdelen in drie verschillende categorieën. In deze microlearning leer je welke categorieën dat zijn en op basis waarvan je ze kunt verdelen.

De waarde van jouw gegevens

Jouw gegevens worden op verschillende manieren, door verschillende organisaties, verzameld. Geen probleem?! Toch wel, want hierdoor weten bedrijven erg veel van je, ook over dingen die je liever niet deelt. In deze microlearning leer je wie op welke manier gegevens van je verzameld.

Jouw recht als betrokkenen

Betrokkenen, degenen over wie persoonsgegevens verzameld worden, hebben verschillende rechten binnen de AVG. Zo kunnen zij bijvoorbeeld hun data uit systemen laten verwijderen en inzien welke persoonsgegevens over hen verzameld worden. In deze microlearning leer je wat jouw rechten als betrokkene zijn.

Datalek of domme fout?!
Datalekken: je hoort er regelmatig wat in het nieuws over. De gevallen met grote gevolgen zijn vaak bekend, maar toch is er vaker een datalek dan je denkt. In deze microlearning leer je wanneer je wel of niet spreekt van een datalek en welke onderdelen daarbij belangrijk zijn.

Consequenties van datalekken
Een datalek kan leiden tot verschillende consequenties. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een boete, maar er zijn ook andere mogelijke gevolgen. In deze microlearning leer je meer over de consequenties van datalekken.

Wil je meer weten over het online leerportaal KennisHub? Alle informatie vind je hier of vraag gratis een demo aan!