Eindhoven, 10 mei 2016 – De gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht en Provincie Limburg bundelen hun IT in een gezamenlijk Shared Service Center Zuid-Limburg. Verschillende partijen werden onlangs aangewezen als de voorkeursleveranciers van hardware en diensten voor de percelen Netwerk, Opslag, Server, Werkplekken en Mobility. Het perceel Algemeen support en advies is exclusief toegewezen aan Ictivity.

De aanbesteding had als doel maximaal drie voorkeursleveranciers aan te stellen voor de eerste percelen en één leverancier voor het perceel support en advies. Dit moest volgens het aanbestedingsdocument een gespecialiseerd, onafhankelijk bedrijf zijn met een aantoonbare partnerstatus. Ictivity schreef zich in voor het laatste perceel en won met de hoogste scores op alle criteria. Het bedrijf start met een health-check bij Provincie Limburg om vervolgens de bestaande ICT-infrastructuur te onderhouden en storingen te kunnen verhelpen. Bovendien fungeren de specialisten van Ictivity als adviseurs bij de toekomstige ontwikkelingen in de infrastructuur.

Criteria

De keuze van het Shared Service Center Zuid-Limburg is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder de mate van kennis en kunde, leverbetrouwbaarheid en MVO, ofwel ‘social return’. Het eerste criterium, kennis en kunde, werd getoetst aan de hand van de partnerstatus bij verschillende leveranciers en de mate van producentonafhankelijkheid. De leverbetrouwbaarheid is concreet gemaakt in de vorm van een SLA, de mogelijkheden voor 24/7 ondersteuning, advies en ondersteuning in change management, een jaarlijkse health-check en inzicht in reactietijden. Ten slotte heeft Ictivity aangegeven hoe ze betrokkenheid en maatschappelijke ambities concreet tot uitdrukking brengt.

“De Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie zetten flinke stappen om hun ICT-infrastructuur te bundelen en toekomstgericht in te richten. Hiertoe schreven ze een grote aanbesteding uit. We zijn uiteraard trots dat we de opdracht hebben gewonnen om de aangesloten gemeenten met advies en ondersteuning te begeleiden”, aldus Wilbert van Beek, commercieel directeur Ictivity. “Dankzij de kennis en kunde van onze specialisten, ervaring in de gemeentelijke markt en onze uitstekende partnerrelaties met leveranciers, zijn we in staat de komende jaren de gemeenten en provincie succesvol te ondersteunen.”