De cloud-strategie van het Havenbedrijf Amsterdam is ingegeven door de behoefte aan een flexibele informatievoorziening, zowel binnen de organisatie zelf als naar buiten toe. Dat betekent dat de IT net zo flexibel moet worden.

‘Cloud tenzij’ strategie

Havenbedrijf AmsterdamMet 385 medewerkers ontwikkelt, exploiteert en beheert Havenbedrijf Amsterdam NV de Amsterdamse haven en haventerreinen, met als doel het stimuleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het bedrijf zorgt voor een snelle, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer en voor de exploitatie van de haventerreinen, kaden en water. Uniserver en partner Ictivity hebben voor het Havenbedrijf Amsterdam nu de eerste cloudmigratie uitgevoerd.

Ictivity doet al jaren IT-projecten bij Havenbedrijf Amsterdam. Anderhalf jaar geleden heeft het havenbedrijf voor het eerst gesproken over het overbrengen van de IT naar de cloud. Eind 2014 heeft Uniserver, cloudprovider voor Nederlandse IT-specialisten, een kennismakingsgesprek gehad en hebben alle systeembeheerders de Uniserver-faciliteiten bezocht op de datacenterlocatie van Telecity in Amsterdam. Mede op basis van dat bezoek heeft Ictivity met Havenbedrijf gewerkt aan een ‘cloud-tenzij’ strategie.

Monic van der Heyden, IT-manager van het Havenbedrijf Amsterdam: “De cloud-strategie van het Havenbedrijf Amsterdam is ingegeven door de behoefte aan een flexibele informatievoorziening, zowel binnen de organisatie zelf als naar buiten toe. Dat betekent dat de IT net zo flexibel moet worden. Daar komt bij dat het steeds moeilijker wordt om de benodigde IT-kennis op te bouwen en dat zou ook een onevenredige belasting zijn voor onze kleine IT-afdeling. We maken nu steeds een afweging wat we naar de cloud kunnen brengen en wat nog niet.”

Toekomstvast

De eerste kandidaat die zich aandiende was  het Ontwikkel-, Test- en Acceptatiesysteem. Dit systeem had performanceproblemen waardoor de eigen softwareontwikkeling in gevaar kwam. Aanvankelijk was het idee om dit te verhelpen door de hardware op te waarderen, onder andere met extra harde schijven. Maar dat zou een tijdelijke oplossing zijn. Door het OTA-systeem naar de cloud te brengen, zou het Havenbedrijf niet alleen van de performance-problemen verlost blijven, maar ook direct ervaring kunnen opdoen met de cloud. Samen met Uniserver en Ictivity is dit plan verder uitgewerkt. Vervolgens is de migratie naar de cloud binnen budget en afgesproken tijd afgerond met als resultaat een toekomstvaste IT-infrastructuur die helemaal aansluit bij de behoefte aan flexibele bedrijfsvoering.

“We zijn zeer gecharmeerd van de combinatie Uniserver en Ictivity,” zegt Monic van der Heyden. “Zij hebben de migratie van OTA-systeem supersnel gedaan en we zijn zeer tevreden over het resultaat. De paar hobbels die zich voordeden zijn snel en in overleg verholpen. We werken nu een maand met de cloudoplossing en ik verwacht dat we in 2016 als we een jaar ervaring hebben opgedaan de volgende stap naar de cloud gaan zetten.”

Krachtige combinatie

Uniserver en Ictivity werken nu ruim twee jaar samen. Het is een krachtige combinatie doordat Ictivity de klantkant kent én weet welke standaarden Uniserver hanteert voor zijn cloud-aanbod. Ictivity is daarom bij uitstek in staat om de beste de weg naar de cloud uit te stippelen en klanten te helpen de juiste keuzen te maken. En dat vindt zijn weerklank bij Havenbedrijf Amsterdam. Monic van der Heyden: “Ook bij de toekomstige cloudtrajecten zullen Uniserver en Ictivity onze partners blijven. Want dat zijn het: helemaal gericht op samenwerken aan oplossingen die het beste bij ons passen.”