Een groeiende verwachting van haar eindgebruikers ten aanzien van de IT dienstverlening was voor Contiweb de aanleiding om het volwassenheidsniveau van haar IT voorzieningen te bepalen en tevens te komen tot een roadmap. Het doel hiervan: het op één lijn brengen van de huidige organisatiebehoeftes met de IT-prioriteiten.

Achtergrond Contiweb

Het bedrijf in Boxmeer is met 210 werkplekken marktleider en is gespecialiseerd in web-offset printing solutions met een breed programma van pre-en postpress apparatuur voor kranten en commerciële druk.

Henri Verlinden, director Human Resources & IT over de aanleiding van het onderzoek.

“Er was behoefte aan een blauwdruk van de IT afdeling door het achterblijven van kwaliteit en efficiency in onze IT dienstverlening naar de eindgebruikers toe. Door de inzet van een nulmeting inclusief analyses kregen we keuzes gepresenteerd waarmee huidige IT knelpunten konden worden aangepakt. We hadden behoefte om zowel het huidige als het gewenste volwassenheidsniveau van onze IT voorzieningen te bepalen. Daarnaast wilden wij af van het welbekende ‘onderbuikgevoel’.

Wat was uw ervaring met het UBC Assessment?

“Het traject bestond uit een duidelijke planning & fasering. Ictivity hield ons tussentijds goed op de hoogte van de voortgang. Ook heb ik het als erg positief ervaren dat de Ictivity adviseur daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig was. Zelfs mijn kritische collega’s die geïnterviewd zijn hebben de samenwerking als prettig ervaren. Tot slot zorgde Ictivity niet alleen voor een verslag maar óók voor de presentatie en acceptatie op de IT afdeling van de conclusies en richtlijnen uit het UBC rapport”.

Wat heeft het assessment u opgeleverd?

“Er ligt nu een duidelijk rapport. Een heldere blauwdruk van onze IT. Ik heb de door mij gewenste inzichten en onderbouwde adviezen verkregen om bepaalde zaken anders in te regelen en aan te pakken. Ook is er een handige projectkalender die dient als praatstuk naar de afdeling en bovendien zijn er een aantal belangrijke risico’s in beeld gebracht. Ik kan nu onderbouwd de discussie aangaan en waar nodig de verandering inzetten. Verandering is een continu proces en noodzakelijk; Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”’.

Hoe was de samenwerking met Ictivity?

“Ictivity is direct en durft te confronteren, ook richting mijn persoon. Dat kan ik erg waarderen. Als voorbeeld ben ik door de feedback meer op de werkvloer aanwezig en dat wordt van beide kanten als positief ervaren. Wat ik ook heel bijzonder vind is dat Ictivity binnen ‘de groep’ volledig is geaccepteerd. Ik kan wel stellen dat Ictivity verstand heeft van zaken, ze weten hoe het bij Contiweb werkt en worden daardoor niet als vreemden gezien. Al met al heb ik dit project ervaren als een geweldige samenwerking”.

Meer weten over onze UBC visie of informatie over een UBC Assessment? Neem dan contact met ons op.