ISHW (3)De gemeenten Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland zijn sinds een jaar aan elkaar verbonden binnen het ICT-samenwerkingsverband Hoeksche Waard (ISHW). Deze organisatie verzorgt het beleid, systeembeheer, techniek, applicaties en invoering van ICT-oplossingen. ISHW wil alle server-hardware concentreren in een dubbel uitgevoerd datacenter op de locaties Maasdam en Oud-Beijerland. Met de vernieuwde ICT omgeving worden circa 650 eindgebruikers voorzien van de benodigde ICT functionaliteit in de komende 3 tot 5 jaar. De Ictivity Groep is na een aanbestedingstraject gekozen dit project, ter waarde van circa 700.000 euro, te realiseren.
Ictivity werkte in deze aanbesteding nauw samen met haar businesspartner Scholten Awater als onderaannemer voor de leveringen van hardware en software.

Op foto: v.l.n.r. Rob Brekelmans, Gemeentesecretaris Gemeente Binnenmaas en Wilbert van Beek, Commercieel directeur (De Ictivity Groep)

De server-hardware van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard zijn al samengevoegd tot één platform in de nieuwe serverruimte te Maasdam. De servers van Oud-Beijerland en Strijen moeten hier nu bijkomen en de applicaties van alle organisaties worden gemigreerd en geïnstalleerd. Hiertoe dient het huidige server-hardwareplatform te worden uitgebouwd en geschikt gemaakt. ISHW heeft voorafgaand aan de aanbesteding bewust niet zelf een ontwerp hiervoor gemaakt, maar vertrouwt op de kennis en kunde van de leverancier.

Praktische invulling nieuwe ICT-omgeving

De Ictivity Groep heeft verschillende taken gedefinieerd, zowel voor de algemene omgeving, als gemeente-specifiek. Voor het bouwen van het nieuwe hardware- en virtualisatieplatform wordt de back-up methode aangepast, een upgrade van Microsoft Exchange, Citrix en de provisioning-omgeving doorgevoerd en de virtuele servers omgezet naar Microsoft Hyper-V. Tevens worden diverse netwerkcomponenten vervangen. Voor Strijen en Oud-Beijerland worden de applicatieservers aangepast, overgezet en gevirtualiseerd, de applicaties beschikbaar gemaakt op centrale Citrix servers en de mail en data gemigreerd naar de ISHW-omgeving. Daarnaast mag Ictivity de komende drie jaar 3e-lijns support bieden, met een optie tot verlenging van tweemaal een jaar.

Project-aanpak

De uitvoering van het project valt uiteen in vijf delen. Na de inventarisatie wordt gestart met de inrichting van de hardware omgeving. Na implementatie worden technische en functionele testen uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de back-end, applicaties en de desktop. Vervolgens vindt de migratie plaats en biedt Ictivity early life-support. Gedurende het project vindt er algemene kennisoverdracht plaats aan de beheerders van ISHW in Hyper-V, Citrix 7.6 in combinatie met RES en App-V. Tenslotte wordt de nieuwe omgeving overgedragen aan de beheerders van ISHW.