Onder leiding van spreker/tafelheer Marco Gianotten van Giarte gingen we op 4 april jongstleden samen met enkele klanten in discussie over de nieuwe realiteit met betrekking tot gebruikerstevredenheid van de IT consument, oftewel de “User Experience”.

Marco Gianotten is oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Giarte. Hij schrijft, publiceert, spreekt en versimpelt complexe materie. Na zijn studie belandde hij in de IT als niet-techneut en verbaasde zich over de mentale kloof tussen IT-ers en de rest van de mensen in een onderneming.

Designthinking -“Wat kan de gebruiker ermee; wil hij deze oplossing eigenlijk wel?”- en Omdenken stonden centraal. IT afdelingen moeten van een SLA naar een XLA (eXperience Level Agreement) State-of-mind. Key hierin is een andere betrokkenheid bij de gebruiker. Gianotten:“Doe actief mee met de business en werk samen aan een goede probleemstelling en oplossing”! Zijn motto hierbij is: WHAT IS? WHAT IF? HOW TO WOW? HOW TO WORK? Ook het betrekken van leveranciers in dit proces werd genoemd.

Ten slotte zijn een goed IT-adoptieprogramma en gebruikersonderzoeken onontbeerlijk. Wil je meer weten over een een IT-adoptie programma? Download dan de whitepaper.