53 procent van de werkenden in de industriesector geeft aan dat het bedrijf waarvoor zij werken, meegaat met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT. Dit percentage ligt hoger dan in de andere sectoren: daar gaat gemiddeld slechts 38 procent van de organisaties mee in de nieuwste ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity, uitgevoerd onder 1730 werkende Nederlanders, waarvan er 438 in de industriesector werkzaam zijn. Van de werknemers in de industrie, geeft twee op de drie (67%) aan voldoende kennis van ICT te hebben om het werk goed te doen. Nog eens een kwart (26%) is hier neutraal over. In andere sectoren ligt dit percentage op respectievelijk op 58 en 32 procent.

Twee op de drie werknemers heeft voldoende ICT kennis om werk goed te doen

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: “We zijn verheugd om te zien dat werkenden in de industrie zo positief denken over het niveau van hun ICT-diensten. De industrie is een sector waar de digitalisering een grote rol speelt. Denk hierbij aan de toenemende mate van robotisering en het toepassen van Artificial Intelligence. Ook maakt bijvoorbeeld Internet of Things het mogelijk dat apparatuur zelfstandig met elkaar communiceert, zonder tussenkomst van een persoon. Door dit soort IT-ontwikkelingen vroegtijdig te adopteren, wordt het als organisatie mogelijk een efficiëntieslag te maken binnen de processen. Daarvoor is het wel belangrijk dat medewerkers voldoende ICT-kennis hebben, zodat zij weten hoe de digitalisering in zijn werk gaat. Maar aan de huidige resultaten te zien zijn ze daarmee al goed op weg in de industrie.”

IT-werkplek op kantoor bevalt goed
Werkenden in de IT-sector zijn erg positief over hun werkplek op kantoor. Zo geeft 67 procent aan dat zij daarover tevreden zijn. In de zorg ligt dit percentage bijvoorbeeld twintig procent lager (47%) en ook in overige sectoren is slechts 49 procent hierover te spreken. Alleen ambtenaren zijn positiever dan de industrie: 73 procent van de werkenden in de overheid is tevreden met hun IT-werkplek op kantoor.

Veiligheidsmaatregelen verstoren gebruiksvriendelijkheid
Ondanks bovenstaand positieve geluid, is het de industriesector die het vaakst aangeeft dat door alle veiligheidsmaatregelen hun systeem niet meer gebruiksvriendelijk is. 25 procent geeft dit aan, tegenover het gemiddelde van 18 procent in andere sectoren. Dit terwijl de industrie het vaakst (49%) van alle sectoren aangeeft niet dezelfde informatie, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, meerdere keren per dag in te voeren. Bij andere sectoren ligt dit percentage op gemiddeld 35 procent.