Ictivity heeft de Europese aanbesteding van de Aloysius Stichting, aanbieder van speciaal onderwijs, gewonnen. Toekomstgerichtheid en innovatie waren belangrijke aspecten in de keuze voor een ICT-partner. Daarnaast vormde de gebruikerstevredenheid een essentieel onderdeel en zocht de stichting een dienstverlener die de rol van ‘single point of contact’ op zich zou nemen voor alle ICT-gerelateerde vragen. De aanbesteding is voor Aloysius begeleid door DiVetro en verliep volgens een Best Value Procurement-procedure, en betreft een samenwerking voor in ieder geval vier jaar.

Hans Kelderman, voorzitter van college van bestuur bij de Aloysius Stichting: “ICT is een belangrijke randvoorwaarde in het onderwijs: je moet ongestoord en veilig kunnen werken, zonder gehinderd te worden door techniek. De samenwerking met Ictivity zorgt ervoor dat we ons volledig kunnen focussen op onze kerntaak: sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst voor onze leerlingen.”

Toekomstbestendige digitale werkplek
De Aloysius Stichting gaat gebruikmaken van Omnia Workspace, een digitale werkomgeving waarmee medewerkers vanuit één centrale plek toegang hebben tot alle informatie, benodigde applicaties en documenten. Het gaat om zo’n 1.000 medewerkers op 49 locaties. Daarnaast wordt Ictivity verantwoordelijk voor het beheer van de werkplek en het netwerk en verzorgt het bedrijf structureel ondersteuning op locatie en centrale ondersteuning via de servicedesk.

Ontzorgen van het onderwijs
Aloysius streeft ernaar om onderwijs en de ondersteuning richting haar medewerkers continu beter en slimmer te maken. De organisatie heeft een duidelijke focus: het ontzorgen van het onderwijs door het garanderen van randvoorwaarden voor digitalisering. IT speelt hierin een dus een cruciale rol. Voor Aloysius is ICT een hulpmiddel om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hierdoor profiteren de 3.600 leerlingen ook van deze samenwerking. ICT is er niet alleen voor het gebruik van iPads in de klas, maar bijvoorbeeld ook voor onderwijs op afstand, VR en digitale vloeren.

Bart van Bokhoven, Segment Manager bij Ictivity: “We zijn verheugd met deze mooie nieuwe samenwerking. Aloysius is een toekomstgerichte organisatie, die samen aan de slag willen met innovatie en ontwikkeling. Hierbij brengen zij de expertise op het gebied van onderwijs en wij de kennis op het gebied van IT. Naast dat we beiden innovatieve spelers zijn, hebben we ook gemeen dat de gebruiker hoog in het vaandel staat. De adoptie van IT bij de gebruikers vormt dan ook een belangrijke factor in deze samenwerking. En dit sluit perfect aan op onze visie: ICT is er voor de gebruiker.”

Contractondertekening vond vanwege coronamaatregelen via Teams plaats. Vlnr: Bart van Bokhoven – Segment Manager Ictivity (lb) Rutger Groen – Directeur Financiën & Bedrijfsvoering Aloysius Stichting (mb), Rinske van Kerkoerle – Klant Succes manager Ictivity (rb), Ruud van de Rakt – Senior Adviseur Aloysius Stichting (lo), Hans Kelderman – Voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting (mo), Erwin Dunnink – IT Manager / Adviseur (Divetro) (rm), Wilbert van Beek – Directeur Ictivity (ro).